OPI Retro Summer

Finally I have this year’s summer collection from OPI. I’m so ready for summer right now!

Äntligen har jag årets sommarkollektion från OPI. Jag är så redo för sommaren nu!

img_1821OPI Retro Summer

All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

img_1779

img_1780OPI Retro Summer – Towel me about it

Towel me about it is a pale yellow creme polish. It is easy to apply and since the formula is a bit thin I needed three thin coast for it to cover completely. I have been waiting for a polish in this exact color for so long, and now I finally have one! This polish was one of my beforehand favorites, and after trying them all I have to say that I’ll stick to it being one of my favorites from the collection.

Towel me about it är ett ljusgult cremelack. Lacket är lätt att applicera och eftersom formulan är lite tunn så krävdes det tre tunna lager för att få det heltäckande. Jag har väntat på ett lack i exakt denna nyans så himla länge, och nu har jag äntligen ett! Detta lack var ett av mina förhandsfavoriter, och efter att ha testat alla så måste jag säga att jag får hålla mig till att det är ett av favoriterna från kollektionen. 

img_1783

img_1784OPI Retro Summer – I’m getting a tan-gerine

I’m getting a tangerine is a soft orange creme polish. This one is also easy to apply and it covers completely in two coats.

I’m getting a tan-gerine är ett svagt orange cremelack. Detta lack är också lättapplicerat och det är heltäckande med  två lager.

img_1787

img_1792OPI Retro Summer – SPF XXX

SPF XXX is a coral creme polish. It’s easy to apply and it covers in two coats. This is the color that my skin would have after a day in the sun without SPF, since I’m very pale. Remember to use SPF if you spend time in the sun, especially if you easily get sunburned like me.

SPF XXX är ett korallfärgat cremelack. Det är lätt att applicera och det är heltäckande med två lager. Den här färgen skulle jag ha efter en heldag i solen utan SPF, eftersom jag är väldigt blek. Kom ihåg att använda SPF om du spenderar tid i solen, speciellt om du lätt blir solbränd som jag.

img_1798

img_1796OPI Retro Summer – Sailing & nail-ing

Silin & nail-ing is a lovley baby blue creme polish. The formula is pretty thin, but it still covers in just two coats. This one was aslo a favorite on beforehand and it doesn’t disappoint! After swatching the whole collection this is still a favorite along with Towel me about it.

Sailing & nail-ing är ett underbart babyblått cremelack. Formulan är ganska tunn, men det är ändå heltäckande med bara två lager. Detta lack var också en förhandsfavorit och det lever upp till förväntningarna. Efter att ha swatchat hela kollektionen är detta fortfarande en favorit tillsammans med Towel me about it.

img_1801

img_1804OPI Retro Summer – What’s the double scoop?

What’s the double scoop? is a cute pale pink creme polish. It is easy to apply and it covers in two coats.

What’s the double scoop? är ett sött ljusrosa cremelack. Det är lätt att applicera och det är heltäckande med två lager. 

img_1808

img_1809OPI Retro Summer – Flip flops & crop tops

Flip flops & crop tops is a bubble gum pink creme polish. It’s very easy to apply and you could get away with just one coat, I’m using two coats though.

Flip flops & crop tops är ett bubbelgumrosa cremelack. Det är väldigt lättapplicerat och man skulle kunna komma undan med bara ett lager, fast jag har använt två lager.

img_1822

Which shade is your favorite?

Vilken färg är din favorit?

Depend O2 Colour POP

It’s time for swatches of Depend’s second summer collection, that I got not too long ago, called Colour POP!

Det är dags för swatches av Depends andra sommarkollektion, som jag fick hem för ett tag sedan, som heter Colour POP!

img_1473-1

img_1472-1Depend Colour POP

All swatches are painted over one coat of base coat and are without top coat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och är utan topplack.

img_1452

img_1453Depend Colour POP – 478

478 is a pinkish copper metallic polish. The formula is good and it covers in two coats.

478 är ett rosa kopparmetallic lack. Formulan är bra och det är heltäckande vid två lager. 

img_1448

img_1449Depend Colour POP – 479

479 is a gold/orange/copper metallic polish that is very cool, especially in the sun! Here I’m using two coats.

479 är ett guld/orange/kopparmetallic lack som är väldigt coolt, speciellt i solen! Här har jag två lager av lacket. 

img_1444

img_1445Depend Colour POP – 480

480 is a grey/silver metallic polish. It covers well in two coats and is easy to apply. You’ll get brushstrokes with this polish though, but as long as they are all in one direction I don’t mind that much.

480 är ett grå/silvermetallic-lack. Det täcker bra på två lager och är lättapplicerat. Du kommer se penseldragen med detta lack, men så länge alla penseldrag är åt samma håll och snyggt gjorda så gör det mig inte så mycket.

img_1456

img_1457Depend Colour POP – 481

481 is a duo chrome metallic polish that shifts from gold to pink. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

481 är ett duokromt metalliskt lack som skiftar från guld till rosa. Formulan är bra och jag behövde två lager för att få lacket heltäckande.

img_1464-1

img_1465Depend Colour POP – 482

482 is a purple shimmer polish that needs tree coats to cover completely. It’s super pretty and one of my favorites from the collection.

482 är ett lila skimmerlack som kräver tre lager för att bli heltäckande. Det är jättefint och en av mina favoriter från kollektionen. 

img_1460

img_1461Depend Colour POP – 483

483 is a light purple shimmer polish. It needs tree coats for full coverage. This one is so pretty and is my absolute favorite from the collection!

483 är ett ljuslila skimmerlack. Det kräver tre lager för att bli heltäckande. Detta lack är så fint och är min absoluta favorit från kollektionen!

img_1441

img_1435Depend Colour POP – 484

484 is a pale pink polish with shimmer and small darker pink glitter pieces. The formula is a bit runny, but still okay to apply. I needed two coats for full coverage.

484 är ett ljusrosa lack med skimmer och mörkare rosa små-glitter. Formulan är lite rinning, men ändå okej att applicera. Jag behövde två lager för att få lacket heltäckande.

img_1468

img_1469Depend Colour POP – 485

485 is a periwinkle shimmer polish that covers in three coats. It is basically identical to “Show us your tips!” from OPI, here you can see a comparison of the polishes.

485 är ett blålila skimmerlack som är heltäckande vid tre lager. Det är i princip identiskt med “Show us your tips!” från OPI, här kan du se en jämförelse av lacken.

img_1415

img_1416Depend Colour POP – 486

486 is a baby blue creme polish. The formula is good and it covers in two coats.

486 är ett babyblått cremelack med bra formula som täcker vid två lager.

img_1430

img_1428Depend Colour POP – 487

487 is a tomato red creme polish. It covers really good in just one coat, but I used two coats.

487 är ett tomatrött cremelack. Det täcker väldigt bra med ett lager, men jag använde två lager.

img_1411

img_1412Depend Colour POP – 488

488 is a bubble gum pink creme polish that is super shiny! The formula is a bit thin and I needed three coats for it to cover completely.

488 är ett bubbelgumrosa cremelack som är superglansigt! Formulan är lite tunn och det krävs tre lager för att få lacket heltäckande.

img_1419

img_1420Depend Colour POP – 489

489 is a mint green creme polish. It’s easy to apply and it covers in two coats.

489 är ett mintgrönt cremelack. Det är lättapplicerat och det täcker med två lager.

Depend Sunny Days

A few days ago I got some news from Depend. They have just released two new summer collections and I have swatches of the first one, called Sunny Days, to show you.

För ett par dagar sedan fick jag hem lite nyheter från Depend. De har precis släppt två nya sommarkollektioner och har jag swatches från den första, som heter Sunny Days, att visa er.

img_9971

img_0121Depend Sunny Days

img_0172

img_0171Depend Sunny Days – 478

478 is a turquoise-blue polish, the color was a bit difficult to catch on camera. The formula is good and it covers in just one coat, but I used two coats.

478 är ett turkosblått lack, färgen var lite svår att fånga på bild. Formulan är bra och det täcker vid bara ett lager, men här har jag målat två lager.

img_0156

img_0155Depend Sunny Days – 479

479 is a shiny bright cerise-pink polish with a good formula. It covers in just one coat, but I used two coats anyway. It’s a really happy summer color!

479 är ett glansigt ceriserosa lack med bra formula. Det täcker vid bara ett lager, men jag använde två lager ändå. Det är en väldigt glad sommarfärg!

img_0160

img_0159Depend Sunny Days – 480

480 is a yellow creme polish that makes me think of warm and sunny summer days! The formula is a bit thin and I needed three coats for full coverage.

480 är ett ljusgult cremelack som får mig att tänka på varma och soliga sommardagar!  Formulan är ganska tunn och jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

img_0164

img_0163Depend Sunny Days – 481

481 is a turquoise-green metallic polish and the color reminds me of a mermaid! The polish is pretty sheer and needs three coats to cover completely.

481 är ett turkosgrönt metalliclack och färgen påminner mig om en sjöjungfru! Lacket är ganska skirt och behöver tre lager för att täcka helt.

img_0138

img_0137Depend Sunny Days – 482

482 is a pale white-pink polish with gold shimmer that’s very cute. Unfortunately the shimmer isn’t too visible on the nails. The formula is a bit thick and it covers in two coats.

482 är ett ljust vitrosa lack med guldskimmer som är väldigt sött. Tyvärr så syns inte skimret så bra på naglarna. Formulan är lite tjock och det täcker med två lager.

img_0180

img_0179Depend Sunny Days – 483

483 is a bright red polish with silver shimmer. The formula is good and it covers in two coats. I think this color looks soo yummy!

483 är ett rött lack med silverskimmer. Formulan är bra och det täcker vid två lager. Jag tycker den här färgen ser så smaskig ut!

img_0142

img_0141Depend Sunny Days – 484

484 is a salmon pink creme polish with a good formula that covers in two coats.

484 är ett laxrosa cremelack med bra formula som täcker vid två lager. 

img_0168

img_0167Depend Sunny Days – 485

485 is a brown-grey creme polish with good formula that covers in two coats. The polish is so shiny, just look at my reflection on the nails.

485 är ett brungrått cremelack med bra formula som täcker vid två lager. Lacket är så glansigt, se bara min spegelbild på naglarna. 

img_0152

img_0151Depend Sunny Days – 486

486 is a lavender purple creme polish with a good formula. It covers really well with just one coat but I ended up using two coats.

486 är ett lavendellila cremelack med bra formula. Det täcker väldigt bra med bara ett lager men jag använde två lager ändå. 

img_0176

img_0175Depend Sunny Days – 487

487 is a light blue metallic polish. The formula is good, though you see the brush strokes, and it covers in two coats.

487 är ett ljusblått metalliclack. Formulan är bra, man ser dock penseldragen, och det täcker med två lager.

img_0133

img_0127Depend Sunny Days – 488

488 is a light pink polish that covers in two coats. The formula is okay, but it got a little bubbly during application.

488 är ett ljusrosa lack som täcker vid två lager. Formulan är helt okej, men det blev lite bubbligt vid applicering. 

img_0148

img_0145Depend Sunny Days – 489

489 is a light pink metallic polish with blue shimmer. It covers in two coats and the formula is good.

489 är ett ljusrosa metalliskt lack med blått skimmer. Det är heltäckande vid två lager och formulan på lacket är bra.

OPI Alice Through the Looking Glass

The Soft shades collection has just been released (at least here in Sweden), and now it’s time for another new collection from OPI; this years Brights collection called Alice Through the Looking Glass.

Soft shades kollektionen har precis kommit ut (i alla fall här i Sverige) och nu är det dags för en ny kollektion från OPI; årets Brights kollektion som heter Alice Through the Looking Glass.

All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Alice Through the Looking Glass – The I’s have it

The I’s have it is a lovely light blue polish! I’ve lately become kind of obsessed with blue polishes so with this one it was love at first sight. The formula is really good and it covers in two coats.

The I’s have it är ett ljuvligt ljusblått lack. Jag har senaste tiden blivit lite smått besatt av blåa lack, så med detta lack var det kärlek vid första ögonkastet. Formulan är väldigt bra och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Oh my majesty!

Oh my majesty! is such a pretty and unique polish, I have nothing like it in my collection! It’s a pearly white polish with gold shimmer that looks very lush. I needed three coats for full opacity.

Oh my majesty! är ett så fint och unikt lack, jag har inget som liknar detta i min samling! Det är ett pärlemor-vitt lack med guldskimmer som ser väldigt lyxigt ut. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Alice Through the Looking Glass – What’s the hatter with you?

What’s the hatter with you? is a dark purple polish. I just love colors like this one! However I don’t think it’s very summer-y, and this is a summer collection, I like to wear colors like this one during fall. The formula of the polish is a bit runny, and it covers in two coats.

What’s the hatter with you? är ett mörkt lila lack. Jag älskar färger som denna! Dock tycker jag inte att det är särskilt somrigt, och detta är ju en sommarkollektion, jag gillar att bära färger som denna under hösten. Formulan på lacket är ganska rinnigt, och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – I’m gown for anything!

I’m gown for anything! is a lilac polish that covers really good in just one coat, but I used two coats though. The formula is really good and the polish is very easy to apply. Looking through my collection, a color like this one has been missing.

I’m gown for anything! är ett ljuslila lack som täcker väldigt bra med bara ett lager, men jag målade två lager ändå. Formulan är väldigt bra och lacket är lätt att applicera. När jag tittar igenom min samling så har en färg som denna saknats.

OPI Alice Through the Looking Glass – Fearlessly Alice

Fearlessly Alice is an amazing polish in so many ways. The formula is lovely and so easy to apply. It’s basically a OCW (one coat wonder) but I ended up wearing two coats to get a richer color. The bright blue color is lovely as well. Thumbs up OPI!

Fearlessly Alice är ett fantastiskt lack på så många sätt. Formulan är underbar och så lätt att applicera. Det täcker i princip med ett lager men jag använde två lager för att få en djupare färg. Den klarblåa färgen är också underbar. Tummarna upp OPI!

OPI Alice Through the Looking Glass – A mirror escape

A mirror escape is a metallic gold polish with white and silver glitter. I don’t really know how I feel about this one. It’s very unique, but is it in a good way? I don’t really like the feel of textured polishes, and I’m guessing you’ll need quite some coats of top coat to get this one smooth. Formula is good and I used two coats.

A mirror escape är ett guldmetallic lack med vitt och silver-glitter. Jag vet inte riktigt hur jag känner för detta lack. Det är väldigt unikt, men är det på ett bra sätt? Jag gillar inte känslan av lack med textur, och jag gissar att man kommer behöva ett antal lager topplack för att få detta slätt. Formulan är bra och jag använde två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Having a big head day

Having a big head day is a classic red polish. I’ve said it before and I’ll say it again, OPI really know how to make red polishes! The formula is good, and it covers in two coats.

Having a big head day är ett klassiskt rött lack. Jag har sagt det förut och jag kommer säga det igen, OPI kan verkligen göra röda lack! Formulan är bra, och det täcker vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Mad for madness sake

Mad for madness sake is a lovely raspberry pink polish. The formula of this one is also amazing, almost a OCW, but (as you probably know by know) I used two coats.

Mad for madness sake är ett ljuvligt hallonrosa lack. Formulan på detta lack är också underbart, nästan så att det räcker med bara ett lager, men (som du nog redan listat ut) jag målade två lager.

There is also a “Special edition” shade from this collection called What Time Isn’t It? which I don’t have. Here at beautygeeks you can see a swatch of it. I’m not sorry that I don’t have it though, I’m not a big fan of long confetti glitter in a polish. Nope.

Det finns även ett “Special edition” lack från den här kollektionen som heter What Time Isn’t It? som jag inte har. Här kan man se det swatchat hos beautygeeks. Jag är dock inte ledsen för att jag inte har det, jag är inget stort fan av långa konfettiglitter i ett lack.

Here’s some comparison swatches for you! I found similar polishes that I’ve swatched from my collection, I still have quite a few left to swatch…

Här är lite jämförelse-swatches till er! Jag letade upp liknande lack som jag swatchat från min samling, jag har fortfarande en hel del kvar att swatcha…

      

Overall I’m really surprised with this collection. I mainly got it because of the two blue, the lilac and the pearly white polishes. But most of the other polishes surprised me with amazing formulas and few coats.

Överlag är jag överraskad av denna kollektion. Jag köpte den främst på grund av de två blåa, det lila och det pärlemor-vita lacken. Men de flesta lacken förvånade mig med underbar formula och få lager.

 

Depend O2 Mud mask

Now when it’s cold outside it’s important to remember to take care of your hands and nails. A product I love is this mud mask for nails from Depend.

Ever since this product was released I have used it once a week and I am already into my second one. You apply the mask on your nails and when the mask is dry (7-10 minutes) you massage it off with a cotton pad and then rinse with warm water. After just 10 minutes with this mask you can really see a difference on your nails! The nails are moisturized, the surface is much cleaner and in the long run the mask helps the nails to get strong and healthy.

IMG_4996

This mask is perfect now during winter when it’s cold and your nails need a little extra love and care!

Have you tried this nail mask?

OPI Hello Kitty

About 3 weeks ago I got the entire Hello Kitty collection from OPI. I won the polishes in a competition on OPI Sveriges instagram page, as well as four other very talented girls. We actually got to be the first in Sweden to try this collection, pretty exciting!

För ungefär 3 veckor sedan fick jag hela Hello Kitty kollektionen från OPI. Jag, och fyra andra duktiga tjejer, vann lacken i en tävling på OPI Sveriges instagram. Vi blev de första i Sverige att få testa kollektionen, ganska häftigt faktiskt!

IMG_3612

IMG_4982

Let’s take a closer look of the collection. I did not use top coat over any of the shades, as you will see they are all pretty shiny!

Låt oss titta lite närmare på kollektionen. På bilderna har jag inget topplack över lacken och som du kommer se så är alla väldigt glansiga!

img_4911-1

IMG_3921

IMG_4806OPI Hello Kitty – Kitty White

This is a pretty sheer polish, and I needed three thin coats to get an even surface. As you see the nail line is still visible, so if you want full coverage you would have to use four coats.

Detta lack är ganska skirt och jag behövde tre tunna lager för att få ett jämnt resultat. Man kan fortfarande se kanten på nageln, så vill man ha det heltäckande måste man troligtvis ha fyra lager lack.

img_4914-1

IMG_3923

IMG_4805OPI Hello Kitty – Let’s be friends!

I didn’t think I would like this one as much as I do. It’s actually become one of my favorites from the collection. Here I used two to three coats, just to make sure it was all smooth and even.

Jag trodde inte att jag skulle gilla detta lack så mycket som jag gör. Det är faktiskt en av mina favoriter från kollektionen. Här har jag målat med två till tre lager, för att få ett jämnt och fint resultat.

img_4912-1

IMG_3926

IMG_4804OPI Hello Kitty – Charmmy & Sugar (over Let’s be friends)

Charmmy & Sugar is a sheer polish with small glitters in different colors. It looks amazing in the bottle. If you want to use it alone you will need quite a few coats, I put one coat over Let’s be friends! I’m sure it will look stunning over many of the other polishes as well.

Charmmy & Sugar är ett skirt lack med små glitter i olika färger. Det ser fantastiskt ut i flaskan! Vill man enbart ha detta lack på naglarna kommer det behövas ett antal lager lack för att få det heltäckande, jag målade ett lager över Let’s be friends! Tror att det kommer vara superfint över flera av de andra lacken med.

img_4913-1

IMG_3935

IMG_4803OPI Hello Kitty – Small + Cute = ♥

Small + Cute = ♥ is a pretty pale pink. It’s also super shiny by itself. I used three thin coats, but 2 “normal” coats will do the job just fine.

Small + Cute = ♥ är en fin ljusrosa färg som är superglansigt utan något topplack. Jag har målat tre tunna lager lack, men två “normala” lager lack skulle räcka.

img_4915-1

IMG_3938

IMG_4802OPI Hello Kitty – Look at my bow!

What can I say, other than I love this shade. Three thin coats that goes on nice and easy.

Jag älskar denna färg! Tre tunna lager som glider på lätt som en plätt.

img_4916-1

IMG_3940

IMG_4801OPI Hello Kitty – Spoken from the heart

A pink/red that is easy to paint and looks absolutely gorgeous. Two coats and look at that shine!

En superfin rödrosa färg som är lätt att måla med. Två lager lack och även denna är superglansig!

img_4917-1

IMG_3956

IMG_4800OPI Hello Kitty – Super cute in pink

The name is a bit confusing because it looks purple in the bottle, but on the nails it comes of a bit more pink. Though I would still call this shade purple rather than pink. However it is a gorgeous shade that I totally adore! I used three thin coats.

Namnet på detta lack är lite förvirrande, för det ser lila ut i flaskan, men på naglarna blir det faktiskt lite mer åt det rosa hållet. Fast jag skulle ändå kalla denna färgen mer lila än rosa. Hursomhelst är det en vacker färg som jag fullkomligt älskar! Jag har målat tre tunna lager här.

img_4921-1

IMG_3959

IMG_4799OPI Hello Kitty – 5 apples tall

Yes, a red polish! Don’t get me wrong I loove all pink polishes in this collection, but red is always red. And I love all kind of reds! This is almost a OCW (one coat wonder) but I went for two coats, just to make sure it’s even and smooth.

Ja, ett rött lack! Missförstå mig inte nu, jag älskar alla rosa lack i denna kollektionen, men rött är alltid rött. Och jag älskar röda lack! Lacket är nästan heltäckande vid ett lager, men jag målade två lager för att vara på den säkra sidan.

img_4919-1

IMG_3961

IMG_4798OPI Hello Kitty – My twin Mimmy

Didn’t like this polish that much at first, it just didn’t look right against my skin tone. But I think this color is growing on me, and it will work just fine for nail art. This is the only polish in this collection that wasn’t super easy to paint with, so I had to use three coats.

Till en början gillade jag inte detta lack så mycket, jag tyckte inte att det gick så bra ihop med min hudton. Men jag har börjat gilla det mer och mer, och det kommer passa perfekt till nail art. Det här är det enda lacket i kollektionen som inte är superlätt att måla med, så jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

img_4920-1

IMG_3963

IMG_4797OPI Hello Kitty – My pal Joey

A blue polish that I think look so much better on everybody else I’ve seen swatching it. Two easy coats.

Ett blått lack som jag tycker ser så mycket snyggare ut på alla andra som jag sett swatcha det. Det var lätt att måla med i alla fall, två lager räcker.

img_4918-1

IMG_3965

IMG_4796OPI Hello Kitty – Starry-eyed for dear Daniel

The star of the collection? I think so. This is also the polish I was most excited to try, and it did not disappoint. I used 3 coats.

Kollektionens stjärna? Japp det tycker jag! Det här lacket såg jag mest fram emot att testa, och det gör mig inte besviken. Jag har målat tre lager här.

img_4922-1

IMG_3967

IMG_4795OPI Hello Kitty – Never have too mani friends!

Ahh.. a super shiny black, that is easy to paint with and covers pretty good in just one coat. I used 2 thin coats though.

Ett superglansigt svart lack som är lätt att måla med och täcker bra redan vid ett lager. Jag har målat två tunna lager.

IMG_3969OPI Hello Kitty collection