OPI Soft Shades Pastels 

Yesterday I got a lovely nail mail from OPI Sweden; the new soft shades collection. And now I finally have swatches to show you from this years pastels collection!

Igår fick jag ett fint paket på posten från OPI Sverige; den nya soft shades kollektionen. Och nu har jag äntligen swatches på årets pastell-kollektion att visa er! 


All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Soft Shades Pastels – It’s in the cloud

It’s in the cloud is a white polish with a grey/beige tone. The formula is a bit thick and it’s a bit tricky to apply the polish. I needed three coats to get full opacity.

It’s in the cloud är ett vitt lack med en grå-beige ton. Lackets formula är ganska tjockt och det är lite lurigt att applicera lacket. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – This cost me a mint

This cost me a mint is a light mint green polish. I love colors like this one for spring! It is easy to apply and the formula is really good. You’ll only need two coats of this polish to get full coverage.

This cost me a mint är ett ljust mintgrönt lack. Jag älskar färger som den här till våren! Lacket är lätt att applicera och formulan är väldigt bra. Det räcker med två laget av detta lack för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – One chic chick

Finally a pale yellow polish from OPI, I have waited so long for a polish like this! One chic chick is pretty thin and runny, so be careful around your cuticles as this one tends to flood them! I used three coats to get full opacity.

Äntligen ett ljusgult lack från OPI, jag har väntat länge på ett lack i denna färg! One chic chick är ganska tunt och rinnigt, så var försiktig runt nagelbanden då detta lack lätt svämmar över dem. Jag målade tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – Stop it I’m blushing!

Stop it I’m blushing! is a light peach pink polish. It’s easy to apply and I needed three coats to get it opaque.

Stop it I’m blushing! är ett ljust aprikosrosa lack. Det är lättapplicerat och jag behövde tre lager för att få det heltäckande. 

OPI Soft Shades Pastels – It’s a boy!

As with One chic chick, I’ve been waiting for a baby blue polish like It’s a boy! from OPI too! I know that What’s with the cattitude? is the perfect light blue polish, but it’s so expensive now, since I didn’t get it when it was released. The formula of It’s a boy! is a bit thin, but it’s still easy to apply. I needed three thin coats to get full coverage.

Precis som med One chic chick har jag väntat på ett babyblått lack som It’s s boy! från OPI med! Jag vet att What’s with the cattitude? är det perfekta ljusblåa lacket, men det är så dyrt nu, eftersom jag inte köpte det när det släpptes. Formulan på It’s a boy! är lite tunn, men det är ändå enkelt att applicera. Jag behövde tre tunna lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – I am what I amethyst

I am what I amethyst is a pale purple polish with a dusty grey tone. The formula is really good and I only needed two coats for full coverage.

I am what I amethyst är ett ljuslila lack med en grå ton. Lacket har en bra formula och jag behövde bara måla två lager för att få det heltäckande.

Since I have started to swatch my collection on swatch sticks, I thought it’s about time to make use of them! I dug out similar colors to compare them with each other. No dupes, only a few similar polishes. But I haven’t swatched my entire collection yet, so maybe I have a few more polishes that are similar to these…

Eftersom jag har börjat swatcha min samling  på swatch sticks så tänkte jag att det är dags att få användning för dem! Jag letade upp liknande färger för att jämföra med varandra. Inga dupes, bara några som är ganska lika i färg. Men jag har inte swatchat hela min samling än, så jag kanske har några fler lack som är liknande dessa…

I really really like this collection. It’s so much better than previous soft shades collections in my opinion. Beautiful pastel colors that are perfect for spring and they are all opaque. Which polish did I end up wearing after swatching them all? Stop it I’m blusing!

Jag gillar den här kollektionen riktigt mycket. Den är så mycket bättre än tidigare soft shades kollektioner enligt mig. Vackra pastellfärger som är perfekt nu i vår och alla är heltäckande. Vilket lack valde jag att ha på mig efter att ha swatchat alla? Stop it I’m blushing!

Depend O2 The Great Desert

Last weekend I was in London and when I got home I was greeted with a package containing news from Depend. Eight new polishes with matte finish from their O2 series inspired by the desert.

Förra helgen var jag i London och när jag kom hem möttes jag av ett paket med nyheter från Depend. Åtta nya lack med matt finish från deras O2-serie inspirerade av öken.

Let’s look at the swatches!

Låt oss titta på swatcherna!

 Without top coat (matte)

 With topcoat (shiny)

Depend The Great Desert – 4088 Lovely Mirage

First out is a white polish called Lovely Mirage. This polish needs three coats to be opaque. The formula is a bit on the thin side, but it was still pretty easy to apply.

Först ut är ett kritvitt lack som heter Lovely Mirage. Detta lack kräver tre lager för att bli heltäckande. Formulan är ganska tunn, men det är ändå ganska lätt att applicera.

 Without top coat (matte)
  With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4089 Cool Oasis

This light blue polish called Cool Oasis is the one I was most excited to try, and I really like it! I used two coats to get full coverage, and it was easy to apply.

Detta ljusblåa lack som heter Cool Oasis är det jag mest såg fram emot att testa, och jag gillar det verkligen! Jag behövde två lager för att få det heltäckande, och det var väldigt lätt att applicera.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4090 Sandy Dunes

Next up is this light beige polish called Sandy Dunes. It is pretty thin, but still easy to apply. I needed three coats for full coverage .

Näst ut är ett ljusbeige lack som heter Sandy Dunes. Det är ganska tunt, men ändå lättapplicerat. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4091 Camel Caravan

Camel Caravan is my least favorite in this collection. The color reminds me of band aids, and it did not go well with my skin tone. But it was easy to apply and I needed two coats.

Camel Caravan är det lack som jag gillar minst ifrån kollektionen. Färgen påminner om plåster och det passade inte med med min hudton. Men det var lätt att applicera och det räckte med två lager.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4092 Hot Desert

Hot Desert is a beautiful pale pink polish. I really like this one! The formula is pretty thin and I needed three coats for full opacity.

Hot Desert är ett vackert ljust rosa lack. Jag gillar verkligen detta! Lacket är ganska tunnt så jag behövde måla tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4093 Sahara Queen

Sahara Queen is one of three polishes from this collection with shimmer. This polish is so beautiful and it is my favorite from the collection! The formula is ok, but it was still a bit tricky to apply. I needed three coats for full coverage.

Sahara Queen är ett av tre lack från kollektionen med skimmer. Det här lacket är så fint och det är min favorit från kollektionen! Formulan är okej, men det var ändå lite svårt att applicera. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4094 Shade Seeker

Shade Seeker is a grey/purple polish with blue shimmer which covers really good in just one coat. But I ended up wearing two coats to get it even. The color isn’t that spring-y to me, but it is still a very beautiful polish!

Shade Seeker är ett grå-lila lack med blått skimmer och det täcker väldigt bra med bara ett lager. Men jag målade två lager för att få det jämnt och helt täckande. Färgen är inte så vårig enligt mig, men det är ändå ett väldigt fint lack!

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4095 Dust Storm

Dust storm is the last polish of the collection and this one is also with shimmer. It’s a grey/brown polish with blue shimmer which covers good in two coats.

Dust storm är det sista lacket i kollektionen och detta har också skimmer i sig. Det är ett grå-brunt lack med blått skimmer som täcker bra med två lager.

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 15 and will retail for 29 kr.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 15 och kostar 29 kr/st.

Depend O2 Five shades of sorbet

Yesterday I got home to a lovely package from Depend containing their new spring polishes. The collection consists of five pastel polishes with matte finish.

Igår när jag kom hem hade jag fått ett fint paket från Depend som innehöll deras nya vår-lack. Kollektionen består av fem lack i pastellfärger med sidenmatt finish.

img_6164

All polishes have a wide rounded brush (think Essie) and I’m not really used to that kind of brush, so it was a bit tricky to apply the polish at first. The reason I don’t like this type of brush is because they tend to be to wide for my smallest nails. Disregarding my pinky nail the application went just fine!

Alla lack har en bred rundad pensel (tänk Essie) och jag är inte van vid den typen av borste, så det var lite svårt att måla med den till att börja med. Anledningen till att jag inte gillar denna typen av borste så mycket är för att de brukar vara för breda för mina minsta naglar. Bortser man bara från min lillfingernagel så gick appliceringen bra!

img_6196

The polishes dries semi matte, so I’ve swatched them just as they are and with the matte top coat that was included.

Lacken torkat halvmatta, så jag har swatchat dem som de är och med det medföljade matta topplacket.

img_6355-1
4083 Grape sorbet
img_6356
4083 Grape sorbet
img_6357
4083 Grape sorbet + Matte top coat

4083 Grape sorbet

Talk about falling in love, this polish is so pretty! It’s a very light and pale polish that I want to wear on my nails this spring. The formula is just fine and I needed two coats for full coverage.

Snacka om att bli totalt förälskad, det här lacket är så fint! Ett väldigt ljust och blekt lila lack som jag vill ha på naglarna i vår. Formulan är helt okej och det behövdes två lager för att få det att täcka helt.

img_6359-1
4084 Mint sorbet
img_6360
4084 Mint sorbet
img_6362
4084 Mint sorbet + Matte top coat

4084 Mint sorbet

There is something about mint polish and spring that feels just right! The formula is quite thin and I needed tree coats for full coverage.

Det är något med mintfärgat lack och vår som känns helt rätt! Formulan är ganska tunn så jag behövde måla med tre lager för att få lacket att täcka helt.

img_6363
4085 Apricot sorbet
img_6364
4085 Apricot sorbet
img_6365
4085 Apricot sorbet + Matte top coat

4085 Apricot sorbet

I like this polish very much too, it is almost just as pretty as my favorite from this collection, Grape sorbet. It’s a beautiful pale apricot polish. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

Jag gillar det här lacket väldigt mycket också, det är nästan lika fint som min favorit från den här kollektionen, Grape sorbet, Det är ett väldigt fint blekt aprikosfärgat lack. Formulan är bra och det behövdes två lager för att få det heltäckande.

img_6366
4086 Pear sorbet
img_6367
4086 Pear sorbet
img_6368
4086 Pear sorbet + Matte top coat

4086 Pear sorbet

This polish looks just like pear ice-cream, and it almost makes me wanna taste my nails. The formula is pretty thin with this polish, so you’ll need three coats for full coverage.

Det här lacket ser ut som päronglass, och det får mig nästan att vilja smaka på mina naglar. Formulan är ganska tunn, så de behövs tre lager för att få ett täckande resultat.

img_6369
4087 Frozen sorbet
img_6370
4087 Frozen sorbet
img_6371
4087 Frozen sorbet + Matte top coat

4087 Frozen sorbet

A baby blue polish with a good formula that only needs to coats.

Ett baby-blått lack med bra formula som är heltäckande vid två lager.

img_6166
With matte top coat – matte

img_6168
With top coat – shiny

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 9, and will retail for 29 kr each.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 9, och kommer kosta 29 kr styck.