OPI Soft Shades Pastels 

Yesterday I got a lovely nail mail from OPI Sweden; the new soft shades collection. And now I finally have swatches to show you from this years pastels collection!

Igår fick jag ett fint paket på posten från OPI Sverige; den nya soft shades kollektionen. Och nu har jag äntligen swatches på årets pastell-kollektion att visa er! 


All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Soft Shades Pastels – It’s in the cloud

It’s in the cloud is a white polish with a grey/beige tone. The formula is a bit thick and it’s a bit tricky to apply the polish. I needed three coats to get full opacity.

It’s in the cloud är ett vitt lack med en grå-beige ton. Lackets formula är ganska tjockt och det är lite lurigt att applicera lacket. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – This cost me a mint

This cost me a mint is a light mint green polish. I love colors like this one for spring! It is easy to apply and the formula is really good. You’ll only need two coats of this polish to get full coverage.

This cost me a mint är ett ljust mintgrönt lack. Jag älskar färger som den här till våren! Lacket är lätt att applicera och formulan är väldigt bra. Det räcker med två laget av detta lack för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – One chic chick

Finally a pale yellow polish from OPI, I have waited so long for a polish like this! One chic chick is pretty thin and runny, so be careful around your cuticles as this one tends to flood them! I used three coats to get full opacity.

Äntligen ett ljusgult lack från OPI, jag har väntat länge på ett lack i denna färg! One chic chick är ganska tunt och rinnigt, så var försiktig runt nagelbanden då detta lack lätt svämmar över dem. Jag målade tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – Stop it I’m blushing!

Stop it I’m blushing! is a light peach pink polish. It’s easy to apply and I needed three coats to get it opaque.

Stop it I’m blushing! är ett ljust aprikosrosa lack. Det är lättapplicerat och jag behövde tre lager för att få det heltäckande. 

OPI Soft Shades Pastels – It’s a boy!

As with One chic chick, I’ve been waiting for a baby blue polish like It’s a boy! from OPI too! I know that What’s with the cattitude? is the perfect light blue polish, but it’s so expensive now, since I didn’t get it when it was released. The formula of It’s a boy! is a bit thin, but it’s still easy to apply. I needed three thin coats to get full coverage.

Precis som med One chic chick har jag väntat på ett babyblått lack som It’s s boy! från OPI med! Jag vet att What’s with the cattitude? är det perfekta ljusblåa lacket, men det är så dyrt nu, eftersom jag inte köpte det när det släpptes. Formulan på It’s a boy! är lite tunn, men det är ändå enkelt att applicera. Jag behövde tre tunna lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – I am what I amethyst

I am what I amethyst is a pale purple polish with a dusty grey tone. The formula is really good and I only needed two coats for full coverage.

I am what I amethyst är ett ljuslila lack med en grå ton. Lacket har en bra formula och jag behövde bara måla två lager för att få det heltäckande.

Since I have started to swatch my collection on swatch sticks, I thought it’s about time to make use of them! I dug out similar colors to compare them with each other. No dupes, only a few similar polishes. But I haven’t swatched my entire collection yet, so maybe I have a few more polishes that are similar to these…

Eftersom jag har börjat swatcha min samling  på swatch sticks så tänkte jag att det är dags att få användning för dem! Jag letade upp liknande färger för att jämföra med varandra. Inga dupes, bara några som är ganska lika i färg. Men jag har inte swatchat hela min samling än, så jag kanske har några fler lack som är liknande dessa…

I really really like this collection. It’s so much better than previous soft shades collections in my opinion. Beautiful pastel colors that are perfect for spring and they are all opaque. Which polish did I end up wearing after swatching them all? Stop it I’m blusing!

Jag gillar den här kollektionen riktigt mycket. Den är så mycket bättre än tidigare soft shades kollektioner enligt mig. Vackra pastellfärger som är perfekt nu i vår och alla är heltäckande. Vilket lack valde jag att ha på mig efter att ha swatchat alla? Stop it I’m blushing!

Advertisements

Depend O2 The Great Desert

Last weekend I was in London and when I got home I was greeted with a package containing news from Depend. Eight new polishes with matte finish from their O2 series inspired by the desert.

Förra helgen var jag i London och när jag kom hem möttes jag av ett paket med nyheter från Depend. Åtta nya lack med matt finish från deras O2-serie inspirerade av öken.

Let’s look at the swatches!

Låt oss titta på swatcherna!

 Without top coat (matte)

 With topcoat (shiny)

Depend The Great Desert – 4088 Lovely Mirage

First out is a white polish called Lovely Mirage. This polish needs three coats to be opaque. The formula is a bit on the thin side, but it was still pretty easy to apply.

Först ut är ett kritvitt lack som heter Lovely Mirage. Detta lack kräver tre lager för att bli heltäckande. Formulan är ganska tunn, men det är ändå ganska lätt att applicera.

 Without top coat (matte)
  With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4089 Cool Oasis

This light blue polish called Cool Oasis is the one I was most excited to try, and I really like it! I used two coats to get full coverage, and it was easy to apply.

Detta ljusblåa lack som heter Cool Oasis är det jag mest såg fram emot att testa, och jag gillar det verkligen! Jag behövde två lager för att få det heltäckande, och det var väldigt lätt att applicera.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4090 Sandy Dunes

Next up is this light beige polish called Sandy Dunes. It is pretty thin, but still easy to apply. I needed three coats for full coverage .

Näst ut är ett ljusbeige lack som heter Sandy Dunes. Det är ganska tunt, men ändå lättapplicerat. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4091 Camel Caravan

Camel Caravan is my least favorite in this collection. The color reminds me of band aids, and it did not go well with my skin tone. But it was easy to apply and I needed two coats.

Camel Caravan är det lack som jag gillar minst ifrån kollektionen. Färgen påminner om plåster och det passade inte med med min hudton. Men det var lätt att applicera och det räckte med två lager.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4092 Hot Desert

Hot Desert is a beautiful pale pink polish. I really like this one! The formula is pretty thin and I needed three coats for full opacity.

Hot Desert är ett vackert ljust rosa lack. Jag gillar verkligen detta! Lacket är ganska tunnt så jag behövde måla tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4093 Sahara Queen

Sahara Queen is one of three polishes from this collection with shimmer. This polish is so beautiful and it is my favorite from the collection! The formula is ok, but it was still a bit tricky to apply. I needed three coats for full coverage.

Sahara Queen är ett av tre lack från kollektionen med skimmer. Det här lacket är så fint och det är min favorit från kollektionen! Formulan är okej, men det var ändå lite svårt att applicera. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4094 Shade Seeker

Shade Seeker is a grey/purple polish with blue shimmer which covers really good in just one coat. But I ended up wearing two coats to get it even. The color isn’t that spring-y to me, but it is still a very beautiful polish!

Shade Seeker är ett grå-lila lack med blått skimmer och det täcker väldigt bra med bara ett lager. Men jag målade två lager för att få det jämnt och helt täckande. Färgen är inte så vårig enligt mig, men det är ändå ett väldigt fint lack!

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4095 Dust Storm

Dust storm is the last polish of the collection and this one is also with shimmer. It’s a grey/brown polish with blue shimmer which covers good in two coats.

Dust storm är det sista lacket i kollektionen och detta har också skimmer i sig. Det är ett grå-brunt lack med blått skimmer som täcker bra med två lager.

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 15 and will retail for 29 kr.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 15 och kostar 29 kr/st.

Essie Mint candy apple

Like with OPI’s Gargantuan green grape there is two different versions of Essie’s Mint candy apple too!


 Essie – Mint candy apple (green version)

The formula of this polish is a bit thin but it’s still easy to apply. In the pictures I’m wearing three coats and no top coat.


 Essie – Mint candy apple (blue version)

The blue version of this polish is pretty thin and runny and a bit tricky to apply. In the pictures I’m wearing three coats and no top coat.

It’s hard to choose a favorite of the two, because I really like light blue polishes, but on the other hand I like mint green too. In the end I think that the green version is the one I like the most, and it’s also the one that matches the name the best!

Which version of the polish do you like the most?

Guest blog post for Snail vinyls

I was asked by Aveline (owner of Snail vinyls) to make a guest post for Snail vinyls blog. It is now up on their site, and you can check it out here!

Please let me know what you think about it and if you want me to make more posts like this in the future.

London shopping part 2

This weekend I was in London (again) with my boyfriend. It’s like the third time in six months… oops. We went to see The Last Shadow Puppets, but of course we had time for some shopping too. I actually found a lot of things (mostly polish), much more than I was planning on. I’m guessing you want to see what I bought!?

Of course we went to Lush to buy some more bath bombs and bubble bars! I love taking baths, so they will be used up pretty quick I think. I even got my boyfriend to pick out some stuff! The hotel room smelled like a mini Lush after our shopping there.

I found some really cheap China Glaze polishes, six full size bottles for £15 and six minis bottles for £5.

I think I went in to every Boots we passed to look for Starry starry night from Essie, but it was sold out everywhere. So when I found a mini pack with four of the polishes from the Retro revival collection (including Starry starry night) I knew I had to have it! I also found a mini pack with four of the Virgin snow winter collection polishes that I bought. They were both £10 each. I bought a duo pack with Bikini so teeny and the Gel setter top coat for £10 too. I have been wanting to try this top coat for a while, so I thought I’d give it a try now when I found it at such a good price. At the airport, right before we were going to our gate we walked by a Boots, so I went in one last time too look for Starry starry night. And I found it! Just this one bottle! They had ‘buy one, get one half price’ so I bought Haute tub from the winter collection as well. Total for these two polishes were £12, pretty ok.

I bought five OPI polishes for my mom. Polka.com, Baroque… but still shopping!, OPI with a nice Finn-ish, Primarily yellow  and Glitter off base coat. They were all £3 each.

I found most of the polishes at TK Maxx (OPI, China Glaze and Essie) and a few at Boots (Essie).

I almost forgot, but I went to Kiko where bought three polishes. 533, 261 and 271. And they were only £2,5 each.

I did not just buy polish, I found a Ciaté x Olivia Palermo Smoked out eyeliner for only £5. And I bought 2XU compression tights at Runners need. They were expensive though, but still cheaper than if I would have bought them in Sweden.

Then I got something for a friend, but she hasn’t got it yet. And I think she reads my blog so I’m not going to tell you what it is to ruin the surprise!

Ps. I also bought something that I’m planning on doing a giveaway with! I’m not gonna tell you what it is yet, but keep your eyes open on my Instagram page for a chance to win this amazing giveaway!

Throwback Thursday: OPI Glacier bay blues

I forgot to post last week, but this week I’m back and today I’m showing you yet another black label OPI; ‘Glacier bay blues’ from the 2004 Canadian collection.

img_7441

img_7442

img_7443

img_7444Glacier bay blues – OPI Canadian collection (in sunlight)

img_7446

img_7445Glacier bay blues – OPI Canadian collection (in light box)

It’s so beautiful and I’m so happy that the sun was out when I took these photos, because it really lets you see the beauty of this polish. The photos I took in my light box doesn’t do the polish justice, so I was unsure if really I wanted to include them. But you can see the color shifts in the polish better in those pictures so I decided to keep them after all.
The polish is easy to apply and I ended up wearing three coats, though I could have gone with just two, but the last coat gave a little more depth to the polish.