OPI Alice Through the Looking Glass

The Soft shades collection has just been released (at least here in Sweden), and now it’s time for another new collection from OPI; this years Brights collection called Alice Through the Looking Glass.

Soft shades kollektionen har precis kommit ut (i alla fall här i Sverige) och nu är det dags för en ny kollektion från OPI; årets Brights kollektion som heter Alice Through the Looking Glass.

All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Alice Through the Looking Glass – The I’s have it

The I’s have it is a lovely light blue polish! I’ve lately become kind of obsessed with blue polishes so with this one it was love at first sight. The formula is really good and it covers in two coats.

The I’s have it är ett ljuvligt ljusblått lack. Jag har senaste tiden blivit lite smått besatt av blåa lack, så med detta lack var det kärlek vid första ögonkastet. Formulan är väldigt bra och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Oh my majesty!

Oh my majesty! is such a pretty and unique polish, I have nothing like it in my collection! It’s a pearly white polish with gold shimmer that looks very lush. I needed three coats for full opacity.

Oh my majesty! är ett så fint och unikt lack, jag har inget som liknar detta i min samling! Det är ett pärlemor-vitt lack med guldskimmer som ser väldigt lyxigt ut. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Alice Through the Looking Glass – What’s the hatter with you?

What’s the hatter with you? is a dark purple polish. I just love colors like this one! However I don’t think it’s very summer-y, and this is a summer collection, I like to wear colors like this one during fall. The formula of the polish is a bit runny, and it covers in two coats.

What’s the hatter with you? är ett mörkt lila lack. Jag älskar färger som denna! Dock tycker jag inte att det är särskilt somrigt, och detta är ju en sommarkollektion, jag gillar att bära färger som denna under hösten. Formulan på lacket är ganska rinnigt, och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – I’m gown for anything!

I’m gown for anything! is a lilac polish that covers really good in just one coat, but I used two coats though. The formula is really good and the polish is very easy to apply. Looking through my collection, a color like this one has been missing.

I’m gown for anything! är ett ljuslila lack som täcker väldigt bra med bara ett lager, men jag målade två lager ändå. Formulan är väldigt bra och lacket är lätt att applicera. När jag tittar igenom min samling så har en färg som denna saknats.

OPI Alice Through the Looking Glass – Fearlessly Alice

Fearlessly Alice is an amazing polish in so many ways. The formula is lovely and so easy to apply. It’s basically a OCW (one coat wonder) but I ended up wearing two coats to get a richer color. The bright blue color is lovely as well. Thumbs up OPI!

Fearlessly Alice är ett fantastiskt lack på så många sätt. Formulan är underbar och så lätt att applicera. Det täcker i princip med ett lager men jag använde två lager för att få en djupare färg. Den klarblåa färgen är också underbar. Tummarna upp OPI!

OPI Alice Through the Looking Glass – A mirror escape

A mirror escape is a metallic gold polish with white and silver glitter. I don’t really know how I feel about this one. It’s very unique, but is it in a good way? I don’t really like the feel of textured polishes, and I’m guessing you’ll need quite some coats of top coat to get this one smooth. Formula is good and I used two coats.

A mirror escape är ett guldmetallic lack med vitt och silver-glitter. Jag vet inte riktigt hur jag känner för detta lack. Det är väldigt unikt, men är det på ett bra sätt? Jag gillar inte känslan av lack med textur, och jag gissar att man kommer behöva ett antal lager topplack för att få detta slätt. Formulan är bra och jag använde två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Having a big head day

Having a big head day is a classic red polish. I’ve said it before and I’ll say it again, OPI really know how to make red polishes! The formula is good, and it covers in two coats.

Having a big head day är ett klassiskt rött lack. Jag har sagt det förut och jag kommer säga det igen, OPI kan verkligen göra röda lack! Formulan är bra, och det täcker vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Mad for madness sake

Mad for madness sake is a lovely raspberry pink polish. The formula of this one is also amazing, almost a OCW, but (as you probably know by know) I used two coats.

Mad for madness sake är ett ljuvligt hallonrosa lack. Formulan på detta lack är också underbart, nästan så att det räcker med bara ett lager, men (som du nog redan listat ut) jag målade två lager.

There is also a “Special edition” shade from this collection called What Time Isn’t It? which I don’t have. Here at beautygeeks you can see a swatch of it. I’m not sorry that I don’t have it though, I’m not a big fan of long confetti glitter in a polish. Nope.

Det finns även ett “Special edition” lack från den här kollektionen som heter What Time Isn’t It? som jag inte har. Här kan man se det swatchat hos beautygeeks. Jag är dock inte ledsen för att jag inte har det, jag är inget stort fan av långa konfettiglitter i ett lack.

Here’s some comparison swatches for you! I found similar polishes that I’ve swatched from my collection, I still have quite a few left to swatch…

Här är lite jämförelse-swatches till er! Jag letade upp liknande lack som jag swatchat från min samling, jag har fortfarande en hel del kvar att swatcha…

      

Overall I’m really surprised with this collection. I mainly got it because of the two blue, the lilac and the pearly white polishes. But most of the other polishes surprised me with amazing formulas and few coats.

Överlag är jag överraskad av denna kollektion. Jag köpte den främst på grund av de två blåa, det lila och det pärlemor-vita lacken. Men de flesta lacken förvånade mig med underbar formula och få lager.

 

Depend 7day BFFs forever

Today I have even more new polishes to show you! This time Depend’s 7day summer collection called BFFs forever. (Which is Best Friends Forever forever, hmm…)

Idag har jag ännu fler nya lack att visa er! Denna gång Depends 7day sommarkollektion som heter BFFs forever. (Vilket är Best Friends Forever forever, hmm…)

To get the best result you should use the polishes together with 7day clenser, 7day base coat and 7day top coat.

Swatches are all painted over one coat of 7day base coat and without top coat (if not otherwise specified).

För att få bäst resultat så ska lacken användas tillsammans med 7day clenser, 7day base coat och 7day top coat.

Alla swatches är målade över ett lager 7day base coat och är utan topplack (om inte annat angivet).

Depend BFFs forever – 7085 IRL In Real Life

In Real Life is a beige polish with a grey tone. It’s really easy to apply and covers in two coats.

In Real Life är ett beige lack med en grå ton. Det är väldigt lätt att applicera och täcker vid två lager.

Depend BFFs forever – 7086 TLC Tender Loving Care

Tender Loving Care is sandy beige polish. Very easy to apply and I needed two coats.

Tender Loving Care är ett sandbeige lack. Det är väldigt lätt att applicera och jag behövde 2 lager.

Depend BFFs forever – 7087 XOXO Hugs & Kisses

Ok, so Hugs & Kisses doesn’t look like much in these pictures. It just looks like I’ve painted a base coat even though I’ve used thee coats of this polish. It’s a pink see-though polish with blue shimmer. Unfortunately super hard to get a picture of, and the sun wasn’t out when I took these pictures. Bases on these pictures this polish will not get a good grade, HOWEVER I think that it will be perfect over a black or a dark blue polish as a glitter topper!

Okej, Hugs & Kisses ser inte mycket ut för världen. Det ser bara ut som att jag har målat baslack och ändå har jag tre lager av detta lack. Det är ett rosa genomskinligt lack med blått skimmer. Tyvärr supersvårt att fånga på bild, och solen var inte framme när jag tog dessa bilder. Baserat på de här bilderna så får lacket inget högt betyg, MEN jag tänker mig att det kommer vara supersnyggt över ett svart eller mörkblått lack då lacket nog gör sig bäst som en topper!

Depend BFFs forever – 7088 FTW For the Win

For the Win is a beautiful pale pink polish that needs two coats for full coverage.

For the Win är ett fint ljusrosa lack som behöver två lager för att täcka helt.

Depend BFFs forever – 7090 YOLO You Only Live Once

You Only Live Once is a turquoise blue polish that dries semi matte. I used two coats and top coats in these pictures.

You Only Live Once är ett turkosblått lack som torkar halvmatt. Jag målade två lager och topplack på dessa bilder.

Depend BFFs forever – 7091 WYWH Wish You Were Here

Wish You Were Here is a pale lilac polish that I think is gorgeous. This polish also dries semi matte, so I used two coats and top coat.

Wish You Were Here är ett ljuslila lack som jag tycker är superfint. Detta lack torkar halvmatt, så jag använde två lager och topplack.

Depend BFFs forever – 7092 NOTD Nails of the Day

Nails of the Day is a bright pink polish that also dries semi matte. I used three coats and top coat in these pictures.

Nails of the Day är ett rosa lack som också torkar halvmatt. Jag använde tre lager och topplack på dessa bilder. 

Depend BFFs forever – 7093 BFF Best Friends Forever

Best Friends Forever is a grey polish, which I don’t find very summer-y. It’s pretty but I don’t think it fits so well into the summer collection. It’s easy to apply and I needed two coats for it to cover.

Best Freiends Forever är ett grått lack, som inte är så värst somrigt enligt mig.  Det är fint men jag tycker inte att det passar så bra in i sommarkollektionen. Lacket är lättapplicerat och jag behövde två lager för att få det heltäckande.

I haven’t tried the 7day polishes before, so I can’t really say if they last for a week or not, but I look forward to trying them out.

The polishes will be in store in Sweden from week 16 and will retail for 39 kr.

Jag har inte testat 7day lacken innan, så jag kan inte uttala mig om de håller i en vecka eller inte, men jag ser fram emot att testa dem.

Lacken finns i butik från vecka 16 och kostar 39 kr/st.

OPI Soft Shades Pastels 

Yesterday I got a lovely nail mail from OPI Sweden; the new soft shades collection. And now I finally have swatches to show you from this years pastels collection!

Igår fick jag ett fint paket på posten från OPI Sverige; den nya soft shades kollektionen. Och nu har jag äntligen swatches på årets pastell-kollektion att visa er! 


All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Soft Shades Pastels – It’s in the cloud

It’s in the cloud is a white polish with a grey/beige tone. The formula is a bit thick and it’s a bit tricky to apply the polish. I needed three coats to get full opacity.

It’s in the cloud är ett vitt lack med en grå-beige ton. Lackets formula är ganska tjockt och det är lite lurigt att applicera lacket. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – This cost me a mint

This cost me a mint is a light mint green polish. I love colors like this one for spring! It is easy to apply and the formula is really good. You’ll only need two coats of this polish to get full coverage.

This cost me a mint är ett ljust mintgrönt lack. Jag älskar färger som den här till våren! Lacket är lätt att applicera och formulan är väldigt bra. Det räcker med två laget av detta lack för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – One chic chick

Finally a pale yellow polish from OPI, I have waited so long for a polish like this! One chic chick is pretty thin and runny, so be careful around your cuticles as this one tends to flood them! I used three coats to get full opacity.

Äntligen ett ljusgult lack från OPI, jag har väntat länge på ett lack i denna färg! One chic chick är ganska tunt och rinnigt, så var försiktig runt nagelbanden då detta lack lätt svämmar över dem. Jag målade tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – Stop it I’m blushing!

Stop it I’m blushing! is a light peach pink polish. It’s easy to apply and I needed three coats to get it opaque.

Stop it I’m blushing! är ett ljust aprikosrosa lack. Det är lättapplicerat och jag behövde tre lager för att få det heltäckande. 

OPI Soft Shades Pastels – It’s a boy!

As with One chic chick, I’ve been waiting for a baby blue polish like It’s a boy! from OPI too! I know that What’s with the cattitude? is the perfect light blue polish, but it’s so expensive now, since I didn’t get it when it was released. The formula of It’s a boy! is a bit thin, but it’s still easy to apply. I needed three thin coats to get full coverage.

Precis som med One chic chick har jag väntat på ett babyblått lack som It’s s boy! från OPI med! Jag vet att What’s with the cattitude? är det perfekta ljusblåa lacket, men det är så dyrt nu, eftersom jag inte köpte det när det släpptes. Formulan på It’s a boy! är lite tunn, men det är ändå enkelt att applicera. Jag behövde tre tunna lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – I am what I amethyst

I am what I amethyst is a pale purple polish with a dusty grey tone. The formula is really good and I only needed two coats for full coverage.

I am what I amethyst är ett ljuslila lack med en grå ton. Lacket har en bra formula och jag behövde bara måla två lager för att få det heltäckande.

Since I have started to swatch my collection on swatch sticks, I thought it’s about time to make use of them! I dug out similar colors to compare them with each other. No dupes, only a few similar polishes. But I haven’t swatched my entire collection yet, so maybe I have a few more polishes that are similar to these…

Eftersom jag har börjat swatcha min samling  på swatch sticks så tänkte jag att det är dags att få användning för dem! Jag letade upp liknande färger för att jämföra med varandra. Inga dupes, bara några som är ganska lika i färg. Men jag har inte swatchat hela min samling än, så jag kanske har några fler lack som är liknande dessa…

I really really like this collection. It’s so much better than previous soft shades collections in my opinion. Beautiful pastel colors that are perfect for spring and they are all opaque. Which polish did I end up wearing after swatching them all? Stop it I’m blusing!

Jag gillar den här kollektionen riktigt mycket. Den är så mycket bättre än tidigare soft shades kollektioner enligt mig. Vackra pastellfärger som är perfekt nu i vår och alla är heltäckande. Vilket lack valde jag att ha på mig efter att ha swatchat alla? Stop it I’m blushing!

Depend O2 The Great Desert

Last weekend I was in London and when I got home I was greeted with a package containing news from Depend. Eight new polishes with matte finish from their O2 series inspired by the desert.

Förra helgen var jag i London och när jag kom hem möttes jag av ett paket med nyheter från Depend. Åtta nya lack med matt finish från deras O2-serie inspirerade av öken.

Let’s look at the swatches!

Låt oss titta på swatcherna!

 Without top coat (matte)

 With topcoat (shiny)

Depend The Great Desert – 4088 Lovely Mirage

First out is a white polish called Lovely Mirage. This polish needs three coats to be opaque. The formula is a bit on the thin side, but it was still pretty easy to apply.

Först ut är ett kritvitt lack som heter Lovely Mirage. Detta lack kräver tre lager för att bli heltäckande. Formulan är ganska tunn, men det är ändå ganska lätt att applicera.

 Without top coat (matte)
  With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4089 Cool Oasis

This light blue polish called Cool Oasis is the one I was most excited to try, and I really like it! I used two coats to get full coverage, and it was easy to apply.

Detta ljusblåa lack som heter Cool Oasis är det jag mest såg fram emot att testa, och jag gillar det verkligen! Jag behövde två lager för att få det heltäckande, och det var väldigt lätt att applicera.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4090 Sandy Dunes

Next up is this light beige polish called Sandy Dunes. It is pretty thin, but still easy to apply. I needed three coats for full coverage .

Näst ut är ett ljusbeige lack som heter Sandy Dunes. Det är ganska tunt, men ändå lättapplicerat. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4091 Camel Caravan

Camel Caravan is my least favorite in this collection. The color reminds me of band aids, and it did not go well with my skin tone. But it was easy to apply and I needed two coats.

Camel Caravan är det lack som jag gillar minst ifrån kollektionen. Färgen påminner om plåster och det passade inte med med min hudton. Men det var lätt att applicera och det räckte med två lager.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4092 Hot Desert

Hot Desert is a beautiful pale pink polish. I really like this one! The formula is pretty thin and I needed three coats for full opacity.

Hot Desert är ett vackert ljust rosa lack. Jag gillar verkligen detta! Lacket är ganska tunnt så jag behövde måla tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4093 Sahara Queen

Sahara Queen is one of three polishes from this collection with shimmer. This polish is so beautiful and it is my favorite from the collection! The formula is ok, but it was still a bit tricky to apply. I needed three coats for full coverage.

Sahara Queen är ett av tre lack från kollektionen med skimmer. Det här lacket är så fint och det är min favorit från kollektionen! Formulan är okej, men det var ändå lite svårt att applicera. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4094 Shade Seeker

Shade Seeker is a grey/purple polish with blue shimmer which covers really good in just one coat. But I ended up wearing two coats to get it even. The color isn’t that spring-y to me, but it is still a very beautiful polish!

Shade Seeker är ett grå-lila lack med blått skimmer och det täcker väldigt bra med bara ett lager. Men jag målade två lager för att få det jämnt och helt täckande. Färgen är inte så vårig enligt mig, men det är ändå ett väldigt fint lack!

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4095 Dust Storm

Dust storm is the last polish of the collection and this one is also with shimmer. It’s a grey/brown polish with blue shimmer which covers good in two coats.

Dust storm är det sista lacket i kollektionen och detta har också skimmer i sig. Det är ett grå-brunt lack med blått skimmer som täcker bra med två lager.

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 15 and will retail for 29 kr.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 15 och kostar 29 kr/st.

Throwback thursday: OPI Fifty shades of Grey

I thought I’d start a new theme here on my blog and on my instagram; throwback thursday! Every thursday I’m gonna post pictures of polishes from old collections, or sometimes even whole collections. I think this will be fun for you, as you get to see what’s in my polish collection. But this also gives me a chance to swatch my (ever growing) stash.

First out is the Fifty shades of Grey collection from 2015, this collection was released a little over a year ago.

 

OPI Fifty shades of Grey – Cement the deal 

Cement the deal is a light grey polish that covers really good in just two coats. The formula is a bit thin, but it’s still easy to work with.


OPI Fifty shades of Grey – Embrace the gray

Embrace the gray is a bit darker compared to Cement the deal. If you compare the two bottles they look pretty similar, but on your nails you’ll see a much bigger difference. It’s easy to work with though the formula is bit thin, but you only need two coats.

  OPI Fifty shades of Grey – My silk tie

My silk tie is a silver metallic polish, and as with most metallic polishes you’ll see brush strokes on your nails. As long as they are straight I don’t mind (that much at least) and the formula of this polish is easy to work with, hence straight brush strokes. I have used two coats here and with top coat I think the brush strokes will smooth out a bit.

  OPI Fifty shades of Grey – Dark side of the mood

This is such a gorgeous grey polish and it’s my favorite from the collection. I must use this one more! The formula of Dark side of the mood is thin and a bit runny, but it’s still easy to paint with. I needed three coats for full opacity.

  OPI Fifty shades of Grey – Shine for me

Shine for me is a very pretty glitter polish, with blue and silver glitter. This one actually covers pretty good, for being a glitter. Here I used two thicker coats followed by one thin coat. The polish is easy to paint with even though it has a pretty thin formula.

  OPI Fifty shades of Grey – Romantically involved

Romantically involved is a gorgeous deep red with an amazing formula. Here I have used two coats but could get away with just one coat, because it covers really really good!

What do you think about this collection? Did you get it when it was released?

Depend O2 Five shades of sorbet

Yesterday I got home to a lovely package from Depend containing their new spring polishes. The collection consists of five pastel polishes with matte finish.

Igår när jag kom hem hade jag fått ett fint paket från Depend som innehöll deras nya vår-lack. Kollektionen består av fem lack i pastellfärger med sidenmatt finish.

img_6164

All polishes have a wide rounded brush (think Essie) and I’m not really used to that kind of brush, so it was a bit tricky to apply the polish at first. The reason I don’t like this type of brush is because they tend to be to wide for my smallest nails. Disregarding my pinky nail the application went just fine!

Alla lack har en bred rundad pensel (tänk Essie) och jag är inte van vid den typen av borste, så det var lite svårt att måla med den till att börja med. Anledningen till att jag inte gillar denna typen av borste så mycket är för att de brukar vara för breda för mina minsta naglar. Bortser man bara från min lillfingernagel så gick appliceringen bra!

img_6196

The polishes dries semi matte, so I’ve swatched them just as they are and with the matte top coat that was included.

Lacken torkat halvmatta, så jag har swatchat dem som de är och med det medföljade matta topplacket.

img_6355-1
4083 Grape sorbet
img_6356
4083 Grape sorbet
img_6357
4083 Grape sorbet + Matte top coat

4083 Grape sorbet

Talk about falling in love, this polish is so pretty! It’s a very light and pale polish that I want to wear on my nails this spring. The formula is just fine and I needed two coats for full coverage.

Snacka om att bli totalt förälskad, det här lacket är så fint! Ett väldigt ljust och blekt lila lack som jag vill ha på naglarna i vår. Formulan är helt okej och det behövdes två lager för att få det att täcka helt.

img_6359-1
4084 Mint sorbet
img_6360
4084 Mint sorbet
img_6362
4084 Mint sorbet + Matte top coat

4084 Mint sorbet

There is something about mint polish and spring that feels just right! The formula is quite thin and I needed tree coats for full coverage.

Det är något med mintfärgat lack och vår som känns helt rätt! Formulan är ganska tunn så jag behövde måla med tre lager för att få lacket att täcka helt.

img_6363
4085 Apricot sorbet
img_6364
4085 Apricot sorbet
img_6365
4085 Apricot sorbet + Matte top coat

4085 Apricot sorbet

I like this polish very much too, it is almost just as pretty as my favorite from this collection, Grape sorbet. It’s a beautiful pale apricot polish. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

Jag gillar det här lacket väldigt mycket också, det är nästan lika fint som min favorit från den här kollektionen, Grape sorbet, Det är ett väldigt fint blekt aprikosfärgat lack. Formulan är bra och det behövdes två lager för att få det heltäckande.

img_6366
4086 Pear sorbet
img_6367
4086 Pear sorbet
img_6368
4086 Pear sorbet + Matte top coat

4086 Pear sorbet

This polish looks just like pear ice-cream, and it almost makes me wanna taste my nails. The formula is pretty thin with this polish, so you’ll need three coats for full coverage.

Det här lacket ser ut som päronglass, och det får mig nästan att vilja smaka på mina naglar. Formulan är ganska tunn, så de behövs tre lager för att få ett täckande resultat.

img_6369
4087 Frozen sorbet
img_6370
4087 Frozen sorbet
img_6371
4087 Frozen sorbet + Matte top coat

4087 Frozen sorbet

A baby blue polish with a good formula that only needs to coats.

Ett baby-blått lack med bra formula som är heltäckande vid två lager.

img_6166
With matte top coat – matte

img_6168
With top coat – shiny

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 9, and will retail for 29 kr each.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 9, och kommer kosta 29 kr styck.

OPI New Orleans

Last week I got OPI’s new collection, New Orleans. I got them the day before we were going to London so I packed my suitcase quickly and sat down to swatch the polishes. I have been longing for this collection for some time, so I wanted to try them right away!

I förra veckan fick jag hem OPI’s nya kollektion, New Orleans. Det var precis dagen innan vi skulle åka till London så jag packade resväskan fort och satte mig sedan för att swatcha lacken. Eftersom jag sett fram emot kollektionen ett tag nu så ville jag ju testa lacken med en gång!


IMG_5815

IMG_5571

All swatches are painted over one coat of base coat and I’m not wearing any topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

img_5343

IMG_5597

IMG_5816OPI New Orleans – Let me bayou a drink

Let me bayou a drink is a super cute light pink polish with shimmer. I didn’t have any big expectations for this polish, but after seeing it on my nails I can not help but love it! The polish is easy to apply and the formal is really good, two coats is all you need for full coverage.

Let me bayou a drink är ett superfint ljusrosa lack med skimmer. Jag hade inga större förväntningar av detta lack, men efter att ha sett det på naglarna så kan jag inte annat än att älska det! Lacket är lätt att måla med och har en bra formula, två lager räcker för ett täckande resultat.

img_5359

IMG_5607

IMG_5817OPI New Orleans – Humidi-tea

Here we have a polish that surprised me positively too! Humidi-tea is a pink nude polish with shimmer, it’s also packed with red-orange micro glitter which makes it pretty exciting and different. I like the formula of this polish too and two coats is all you need.

Här har vi också ett lack som överraskade mig positivt! Humidi-tea är ett rosa-nude lack med skimmer, det är också fullt med rödorange microglitter vilket gör det ganska spännande och annorlunda. Jag gillar formulan på detta lack med och två lager räcker.

img_5376

IMG_5612

IMG_5818OPI New Orleans – Suzi nails New Orleans

This polish makes me long for spring! Suzi nails New Orleans is a lovely bright pink creme polish. Here I also used two coats, I started with a thin coat and then painted a thicker coat over it.

Det här lacket får mig att längta efter vår! Suzi nails New Orleans är ett rosa creme-lack. Även här har jag målat med två lacker lack, jag började med ett tunt och tog sedan ett tjockare lager över det.

img_5392

IMG_5614

IMG_5820OPI New Orleans – Crawfishin’ for a compliment

Crawfishin’ for a compliment is a pale orange creme polish which is perfect for spring. The formula is good and I’ve used two coats.

Crawfishin’ for a compliment är ett ljust orange creme-lack som passar perfekt nu till våren. Bra formula och två lager.

img_5408

IMG_5629

IMG_5821OPI New Orleans – Got myself into a jam-balaya

Yet another pretty spring polish with a good formula. Got myself into a jam-balaya is a bright pink coral polish which covers good in just two coats.

Ännu ett fint vårlack med bra formula! Got myself into a jam-balaya är ett rosakorall creme-lack som täcker bra vid två lager.

img_5427

IMG_5631

IMG_5823OPI New Orleans – She’s a bad muffuletta!

She’s a bad muffuletta! is a bright red creme polish that almost covers in just one coat, but I’ve used two coats. I love this color, especially in spring and summertime!

She’s a bad muffuletta! är ett klarrött creme-lack som nästan bara kräver ett lager för att bli heltäckande, men jag har målat två lager. Jag älskar denna färg, speciellt på våren och sommaren!

img_5449

IMG_5636

IMG_5824OPI New Orleans – I manicure for beads

I manicure for beads! is a lovely purple creme polish and it’s almost a one coater too, I’ve used two coats though. This is one of my favorites from the collection.

I manicure for beads! är ett jättefint lila creme-lack som också nästan är heltäckande vid ett lager, jag har målat två lager. Det här är en av mina favoriter från kollektionen.

img_5468

IMG_5660

IMG_5825OPI New Orleans – Spare me a french quarter?

I love this plum polish Spare me a french quarter? This polish also has a great formula which covers great in just one coat, but I’ve used two coats. This is also a favorite from this collection.

Jag älskar detta plommonlila lack Spare me a french quarter? Även detta lack har en toppen formula som täcker jättebra med bara ett lager, men jag har såklart ändå målat två lager. Det här är också en favorit från kollektionen.

img_5489

IMG_5670

IMG_5826OPI New Orleans – Rich girls & po-boys

What a lovely blue polish Rich girls & po-boys is! This is one of my favorites from the collection. If you’re gonna buy a few polishes from this collection I think this one should be one of them. The formula is a bit thin and runny, but it is still easy to apply and covers good with just two coats.

Vilket underbart blått lack Rich girls & po-boys är! Verkligen ett av favoriterna ur kollektionen. Ska man köpa några lack ur kollektionen tycker jag att detta borde vara ett av dem. Formulan är lite tunn och rinning, men den är ändå lätt att måla med och täcker bra med bara två lager.

img_5512

IMG_5691

IMG_5827OPI New Orleans – Show us your tips!

I had higher expectations for this polish. On the pictures I had seen of it before it looked so pretty, but I don’t think Show us your tips! lived up to my expectations. I don’t have a polish like this periwinkle shimmer in my collection from before, so I’m still glad to have it and maybe I just have to give it some time to meet my expectations. The formula is pretty thin so I needed three coats with this polish.

Det här lacket hade jag jag lite högre förväntningar på. Bilderna jag har sett på det innan såg så fina ut, men jag tycker inte att Show us your tips! levde upp till förväntningarna på mina naglar. Jag har inget lack som liknar detta lavendelblåa skimmer sedan tidigare, så jag är ändå glad att jag har det i min samling och med lite tid så kanske det ändå kommer leva upp till mina förväntningar. Formulan är ganska tunn så jag behövde måla tre lager med detta lack.

img_5528

IMG_5707

IMG_5828OPI New Orleans – I’m sooo swamped!

Wow I’m sooo swamped! is so green, it almost looks toxic.  It’s easy to apply and you only need two coats to get full coverage. A cool green polish that I don’t have a dupe for in my stash.

Oj vad grönt I’m sooo swamped! är, det ser nästan giftigt ut! Det är lätt att måla med och två lager räcker för ett täckande resultat. Ett grymt grönt lack som jag inte har något liknande sedan tidigare.

img_5547

IMG_5710

IMG_5829OPI New Orleans – Take a right on bourbon

Take a right on bourbon is a light silver metallic polish, the formula is ok and you’re good with two coats. However OPI have made other metallic polishes with better formula than this one.

Take a right on bourbon är ett ljust silver metallic-lack, formulan är okej och två lager räcker. Dock finns det andra metalic-lack från OPI med bättre formula än detta.

IMG_5830

IMG_5831OPI New Orleans collection

And there we have them all. Do you have a favorite? Which polish do you just have to have?

Och här har vi alla lack. Har du någon favorit? Vilket av lacken bara måste du ha?

 

Nail Envy Bubble Bath

Jag använder sedan ett tag tillbaka Nail Envy från OPI innan jag målar mitt baslack. Det känns som att naglarna behöver det lilla extra nu när det är vinter och så kallt ute. Jag har kämpat hårt och länge för att få bra kvalitet och fina naglar som inte skivar sig och tänker inte låta en kall vinter förstöra dem!

Förra året släppte OPI Nail Envy med färg, nämligen: Pink to Envy, Samoan Sand, Bubble Bath och Hawaiian Orchid, och jag har skaffat den i färgen Bubble Bath.

img_4975

IMG_4997OPI Nail Envy Bubble Bath

Jag har genom åren testat några olika nagelstärkare med olika resultat. Men det jag har tyckt varit tråkigast när man kör en sådan kur är att naglarna ska vara utan annat lack i 14 dagar. Oftast ska man måla ett lager dag ett, och sedan dag två måla ett nytt lager över det. Dag tre tar man bort allt och börjar om igen, och så håller man på i två veckor. Två veckor utan vanligt nagellack är en evighet för någon som älskar nagellack. Det har oftast resulterat i att jag inte orkar hålla ut hela tiden. Eller så har jag kört min egna variant då jag målar nagelstärkaren som ett baslack och sedan målar jag färg över det.

Att Nail Envy nu finns med färg tycker jag med andra ord är toppen! Nu hoppas jag att OPI utökar färgvalet och satsar på lite starkare färger. Kanske en knallig rosa och en klar röd? Härnäst är jag sugen på att skaffa Nail Envy i Hawaiian Orchid, en färg jag faktiskt inte har sedan tidigare.

Depend O2 Mud mask

Now when it’s cold outside it’s important to remember to take care of your hands and nails. A product I love is this mud mask for nails from Depend.

Ever since this product was released I have used it once a week and I am already into my second one. You apply the mask on your nails and when the mask is dry (7-10 minutes) you massage it off with a cotton pad and then rinse with warm water. After just 10 minutes with this mask you can really see a difference on your nails! The nails are moisturized, the surface is much cleaner and in the long run the mask helps the nails to get strong and healthy.

IMG_4996

This mask is perfect now during winter when it’s cold and your nails need a little extra love and care!

Have you tried this nail mask?

Say Hello Kitty!

IMG_4714

img_4923-1

IMG_4716OPI Hello Kitty – Say Hello Kitty!

Say Hello Kitty! is a beautiful light cerise polish with shimmer, it’s easy to apply and you only need two coats for full coverage. Since it’s a “Special edition shade” it’s a bit more expensive than the regular polishes, this one goes for around $26. I don’t really know if it’s really worth it, but I got it a bit cheaper from eBay, and I also wanted it just to have the whole collection. However it’s a very pretty shade and I don’t think I have any polish in this color from before.

Say Hello Kitty! är ett jättefint ljust ceriserosa lack med skimmer, det är lätt att måla med och två lager räcker för ett täckande resultat. Eftersom det är en “Special edition shade” så är det dyrare än ett vanligt lack, detta ligger på 225 kr. Egentligen är det nog inte värt pengarna, men jag köpte det lite billigare från eBay, och sedan ville jag ha det bara för att ha hela kollektionen. Hursomhelst är det ett väldigt fint lack och jag tror faktiskt inte att jag har något lack i denna nyans sedan tidigare.