Depend O2 The Great Desert

Last weekend I was in London and when I got home I was greeted with a package containing news from Depend. Eight new polishes with matte finish from their O2 series inspired by the desert.

Förra helgen var jag i London och när jag kom hem möttes jag av ett paket med nyheter från Depend. Åtta nya lack med matt finish från deras O2-serie inspirerade av öken.

Let’s look at the swatches!

Låt oss titta på swatcherna!

 Without top coat (matte)

 With topcoat (shiny)

Depend The Great Desert – 4088 Lovely Mirage

First out is a white polish called Lovely Mirage. This polish needs three coats to be opaque. The formula is a bit on the thin side, but it was still pretty easy to apply.

Först ut är ett kritvitt lack som heter Lovely Mirage. Detta lack kräver tre lager för att bli heltäckande. Formulan är ganska tunn, men det är ändå ganska lätt att applicera.

 Without top coat (matte)
  With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4089 Cool Oasis

This light blue polish called Cool Oasis is the one I was most excited to try, and I really like it! I used two coats to get full coverage, and it was easy to apply.

Detta ljusblåa lack som heter Cool Oasis är det jag mest såg fram emot att testa, och jag gillar det verkligen! Jag behövde två lager för att få det heltäckande, och det var väldigt lätt att applicera.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4090 Sandy Dunes

Next up is this light beige polish called Sandy Dunes. It is pretty thin, but still easy to apply. I needed three coats for full coverage .

Näst ut är ett ljusbeige lack som heter Sandy Dunes. Det är ganska tunt, men ändå lättapplicerat. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4091 Camel Caravan

Camel Caravan is my least favorite in this collection. The color reminds me of band aids, and it did not go well with my skin tone. But it was easy to apply and I needed two coats.

Camel Caravan är det lack som jag gillar minst ifrån kollektionen. Färgen påminner om plåster och det passade inte med med min hudton. Men det var lätt att applicera och det räckte med två lager.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4092 Hot Desert

Hot Desert is a beautiful pale pink polish. I really like this one! The formula is pretty thin and I needed three coats for full opacity.

Hot Desert är ett vackert ljust rosa lack. Jag gillar verkligen detta! Lacket är ganska tunnt så jag behövde måla tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4093 Sahara Queen

Sahara Queen is one of three polishes from this collection with shimmer. This polish is so beautiful and it is my favorite from the collection! The formula is ok, but it was still a bit tricky to apply. I needed three coats for full coverage.

Sahara Queen är ett av tre lack från kollektionen med skimmer. Det här lacket är så fint och det är min favorit från kollektionen! Formulan är okej, men det var ändå lite svårt att applicera. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4094 Shade Seeker

Shade Seeker is a grey/purple polish with blue shimmer which covers really good in just one coat. But I ended up wearing two coats to get it even. The color isn’t that spring-y to me, but it is still a very beautiful polish!

Shade Seeker är ett grå-lila lack med blått skimmer och det täcker väldigt bra med bara ett lager. Men jag målade två lager för att få det jämnt och helt täckande. Färgen är inte så vårig enligt mig, men det är ändå ett väldigt fint lack!

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4095 Dust Storm

Dust storm is the last polish of the collection and this one is also with shimmer. It’s a grey/brown polish with blue shimmer which covers good in two coats.

Dust storm är det sista lacket i kollektionen och detta har också skimmer i sig. Det är ett grå-brunt lack med blått skimmer som täcker bra med två lager.

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 15 and will retail for 29 kr.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 15 och kostar 29 kr/st.

Depend O2 Five shades of sorbet

Yesterday I got home to a lovely package from Depend containing their new spring polishes. The collection consists of five pastel polishes with matte finish.

Igår när jag kom hem hade jag fått ett fint paket från Depend som innehöll deras nya vår-lack. Kollektionen består av fem lack i pastellfärger med sidenmatt finish.

img_6164

All polishes have a wide rounded brush (think Essie) and I’m not really used to that kind of brush, so it was a bit tricky to apply the polish at first. The reason I don’t like this type of brush is because they tend to be to wide for my smallest nails. Disregarding my pinky nail the application went just fine!

Alla lack har en bred rundad pensel (tänk Essie) och jag är inte van vid den typen av borste, så det var lite svårt att måla med den till att börja med. Anledningen till att jag inte gillar denna typen av borste så mycket är för att de brukar vara för breda för mina minsta naglar. Bortser man bara från min lillfingernagel så gick appliceringen bra!

img_6196

The polishes dries semi matte, so I’ve swatched them just as they are and with the matte top coat that was included.

Lacken torkat halvmatta, så jag har swatchat dem som de är och med det medföljade matta topplacket.

img_6355-1
4083 Grape sorbet
img_6356
4083 Grape sorbet
img_6357
4083 Grape sorbet + Matte top coat

4083 Grape sorbet

Talk about falling in love, this polish is so pretty! It’s a very light and pale polish that I want to wear on my nails this spring. The formula is just fine and I needed two coats for full coverage.

Snacka om att bli totalt förälskad, det här lacket är så fint! Ett väldigt ljust och blekt lila lack som jag vill ha på naglarna i vår. Formulan är helt okej och det behövdes två lager för att få det att täcka helt.

img_6359-1
4084 Mint sorbet
img_6360
4084 Mint sorbet
img_6362
4084 Mint sorbet + Matte top coat

4084 Mint sorbet

There is something about mint polish and spring that feels just right! The formula is quite thin and I needed tree coats for full coverage.

Det är något med mintfärgat lack och vår som känns helt rätt! Formulan är ganska tunn så jag behövde måla med tre lager för att få lacket att täcka helt.

img_6363
4085 Apricot sorbet
img_6364
4085 Apricot sorbet
img_6365
4085 Apricot sorbet + Matte top coat

4085 Apricot sorbet

I like this polish very much too, it is almost just as pretty as my favorite from this collection, Grape sorbet. It’s a beautiful pale apricot polish. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

Jag gillar det här lacket väldigt mycket också, det är nästan lika fint som min favorit från den här kollektionen, Grape sorbet, Det är ett väldigt fint blekt aprikosfärgat lack. Formulan är bra och det behövdes två lager för att få det heltäckande.

img_6366
4086 Pear sorbet
img_6367
4086 Pear sorbet
img_6368
4086 Pear sorbet + Matte top coat

4086 Pear sorbet

This polish looks just like pear ice-cream, and it almost makes me wanna taste my nails. The formula is pretty thin with this polish, so you’ll need three coats for full coverage.

Det här lacket ser ut som päronglass, och det får mig nästan att vilja smaka på mina naglar. Formulan är ganska tunn, så de behövs tre lager för att få ett täckande resultat.

img_6369
4087 Frozen sorbet
img_6370
4087 Frozen sorbet
img_6371
4087 Frozen sorbet + Matte top coat

4087 Frozen sorbet

A baby blue polish with a good formula that only needs to coats.

Ett baby-blått lack med bra formula som är heltäckande vid två lager.

img_6166
With matte top coat – matte

img_6168
With top coat – shiny

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 9, and will retail for 29 kr each.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 9, och kommer kosta 29 kr styck.

Depend O2 Mud mask

Now when it’s cold outside it’s important to remember to take care of your hands and nails. A product I love is this mud mask for nails from Depend.

Ever since this product was released I have used it once a week and I am already into my second one. You apply the mask on your nails and when the mask is dry (7-10 minutes) you massage it off with a cotton pad and then rinse with warm water. After just 10 minutes with this mask you can really see a difference on your nails! The nails are moisturized, the surface is much cleaner and in the long run the mask helps the nails to get strong and healthy.

IMG_4996

This mask is perfect now during winter when it’s cold and your nails need a little extra love and care!

Have you tried this nail mask?