Throwback thursday: OPI Fifty shades of Grey

I thought I’d start a new theme here on my blog and on my instagram; throwback thursday! Every thursday I’m gonna post pictures of polishes from old collections, or sometimes even whole collections. I think this will be fun for you, as you get to see what’s in my polish collection. But this also gives me a chance to swatch my (ever growing) stash.

First out is the Fifty shades of Grey collection from 2015, this collection was released a little over a year ago.

 

OPI Fifty shades of Grey – Cement the deal 

Cement the deal is a light grey polish that covers really good in just two coats. The formula is a bit thin, but it’s still easy to work with.


OPI Fifty shades of Grey – Embrace the gray

Embrace the gray is a bit darker compared to Cement the deal. If you compare the two bottles they look pretty similar, but on your nails you’ll see a much bigger difference. It’s easy to work with though the formula is bit thin, but you only need two coats.

  OPI Fifty shades of Grey – My silk tie

My silk tie is a silver metallic polish, and as with most metallic polishes you’ll see brush strokes on your nails. As long as they are straight I don’t mind (that much at least) and the formula of this polish is easy to work with, hence straight brush strokes. I have used two coats here and with top coat I think the brush strokes will smooth out a bit.

  OPI Fifty shades of Grey – Dark side of the mood

This is such a gorgeous grey polish and it’s my favorite from the collection. I must use this one more! The formula of Dark side of the mood is thin and a bit runny, but it’s still easy to paint with. I needed three coats for full opacity.

  OPI Fifty shades of Grey – Shine for me

Shine for me is a very pretty glitter polish, with blue and silver glitter. This one actually covers pretty good, for being a glitter. Here I used two thicker coats followed by one thin coat. The polish is easy to paint with even though it has a pretty thin formula.

  OPI Fifty shades of Grey – Romantically involved

Romantically involved is a gorgeous deep red with an amazing formula. Here I have used two coats but could get away with just one coat, because it covers really really good!

What do you think about this collection? Did you get it when it was released?

Depend O2 Five shades of sorbet

Yesterday I got home to a lovely package from Depend containing their new spring polishes. The collection consists of five pastel polishes with matte finish.

Igår när jag kom hem hade jag fått ett fint paket från Depend som innehöll deras nya vår-lack. Kollektionen består av fem lack i pastellfärger med sidenmatt finish.

img_6164

All polishes have a wide rounded brush (think Essie) and I’m not really used to that kind of brush, so it was a bit tricky to apply the polish at first. The reason I don’t like this type of brush is because they tend to be to wide for my smallest nails. Disregarding my pinky nail the application went just fine!

Alla lack har en bred rundad pensel (tänk Essie) och jag är inte van vid den typen av borste, så det var lite svårt att måla med den till att börja med. Anledningen till att jag inte gillar denna typen av borste så mycket är för att de brukar vara för breda för mina minsta naglar. Bortser man bara från min lillfingernagel så gick appliceringen bra!

img_6196

The polishes dries semi matte, so I’ve swatched them just as they are and with the matte top coat that was included.

Lacken torkat halvmatta, så jag har swatchat dem som de är och med det medföljade matta topplacket.

img_6355-1
4083 Grape sorbet
img_6356
4083 Grape sorbet
img_6357
4083 Grape sorbet + Matte top coat

4083 Grape sorbet

Talk about falling in love, this polish is so pretty! It’s a very light and pale polish that I want to wear on my nails this spring. The formula is just fine and I needed two coats for full coverage.

Snacka om att bli totalt förälskad, det här lacket är så fint! Ett väldigt ljust och blekt lila lack som jag vill ha på naglarna i vår. Formulan är helt okej och det behövdes två lager för att få det att täcka helt.

img_6359-1
4084 Mint sorbet
img_6360
4084 Mint sorbet
img_6362
4084 Mint sorbet + Matte top coat

4084 Mint sorbet

There is something about mint polish and spring that feels just right! The formula is quite thin and I needed tree coats for full coverage.

Det är något med mintfärgat lack och vår som känns helt rätt! Formulan är ganska tunn så jag behövde måla med tre lager för att få lacket att täcka helt.

img_6363
4085 Apricot sorbet
img_6364
4085 Apricot sorbet
img_6365
4085 Apricot sorbet + Matte top coat

4085 Apricot sorbet

I like this polish very much too, it is almost just as pretty as my favorite from this collection, Grape sorbet. It’s a beautiful pale apricot polish. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

Jag gillar det här lacket väldigt mycket också, det är nästan lika fint som min favorit från den här kollektionen, Grape sorbet, Det är ett väldigt fint blekt aprikosfärgat lack. Formulan är bra och det behövdes två lager för att få det heltäckande.

img_6366
4086 Pear sorbet
img_6367
4086 Pear sorbet
img_6368
4086 Pear sorbet + Matte top coat

4086 Pear sorbet

This polish looks just like pear ice-cream, and it almost makes me wanna taste my nails. The formula is pretty thin with this polish, so you’ll need three coats for full coverage.

Det här lacket ser ut som päronglass, och det får mig nästan att vilja smaka på mina naglar. Formulan är ganska tunn, så de behövs tre lager för att få ett täckande resultat.

img_6369
4087 Frozen sorbet
img_6370
4087 Frozen sorbet
img_6371
4087 Frozen sorbet + Matte top coat

4087 Frozen sorbet

A baby blue polish with a good formula that only needs to coats.

Ett baby-blått lack med bra formula som är heltäckande vid två lager.

img_6166
With matte top coat – matte

img_6168
With top coat – shiny

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 9, and will retail for 29 kr each.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 9, och kommer kosta 29 kr styck.

OPI New Orleans

Last week I got OPI’s new collection, New Orleans. I got them the day before we were going to London so I packed my suitcase quickly and sat down to swatch the polishes. I have been longing for this collection for some time, so I wanted to try them right away!

I förra veckan fick jag hem OPI’s nya kollektion, New Orleans. Det var precis dagen innan vi skulle åka till London så jag packade resväskan fort och satte mig sedan för att swatcha lacken. Eftersom jag sett fram emot kollektionen ett tag nu så ville jag ju testa lacken med en gång!


IMG_5815

IMG_5571

All swatches are painted over one coat of base coat and I’m not wearing any topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

img_5343

IMG_5597

IMG_5816OPI New Orleans – Let me bayou a drink

Let me bayou a drink is a super cute light pink polish with shimmer. I didn’t have any big expectations for this polish, but after seeing it on my nails I can not help but love it! The polish is easy to apply and the formal is really good, two coats is all you need for full coverage.

Let me bayou a drink är ett superfint ljusrosa lack med skimmer. Jag hade inga större förväntningar av detta lack, men efter att ha sett det på naglarna så kan jag inte annat än att älska det! Lacket är lätt att måla med och har en bra formula, två lager räcker för ett täckande resultat.

img_5359

IMG_5607

IMG_5817OPI New Orleans – Humidi-tea

Here we have a polish that surprised me positively too! Humidi-tea is a pink nude polish with shimmer, it’s also packed with red-orange micro glitter which makes it pretty exciting and different. I like the formula of this polish too and two coats is all you need.

Här har vi också ett lack som överraskade mig positivt! Humidi-tea är ett rosa-nude lack med skimmer, det är också fullt med rödorange microglitter vilket gör det ganska spännande och annorlunda. Jag gillar formulan på detta lack med och två lager räcker.

img_5376

IMG_5612

IMG_5818OPI New Orleans – Suzi nails New Orleans

This polish makes me long for spring! Suzi nails New Orleans is a lovely bright pink creme polish. Here I also used two coats, I started with a thin coat and then painted a thicker coat over it.

Det här lacket får mig att längta efter vår! Suzi nails New Orleans är ett rosa creme-lack. Även här har jag målat med två lacker lack, jag började med ett tunt och tog sedan ett tjockare lager över det.

img_5392

IMG_5614

IMG_5820OPI New Orleans – Crawfishin’ for a compliment

Crawfishin’ for a compliment is a pale orange creme polish which is perfect for spring. The formula is good and I’ve used two coats.

Crawfishin’ for a compliment är ett ljust orange creme-lack som passar perfekt nu till våren. Bra formula och två lager.

img_5408

IMG_5629

IMG_5821OPI New Orleans – Got myself into a jam-balaya

Yet another pretty spring polish with a good formula. Got myself into a jam-balaya is a bright pink coral polish which covers good in just two coats.

Ännu ett fint vårlack med bra formula! Got myself into a jam-balaya är ett rosakorall creme-lack som täcker bra vid två lager.

img_5427

IMG_5631

IMG_5823OPI New Orleans – She’s a bad muffuletta!

She’s a bad muffuletta! is a bright red creme polish that almost covers in just one coat, but I’ve used two coats. I love this color, especially in spring and summertime!

She’s a bad muffuletta! är ett klarrött creme-lack som nästan bara kräver ett lager för att bli heltäckande, men jag har målat två lager. Jag älskar denna färg, speciellt på våren och sommaren!

img_5449

IMG_5636

IMG_5824OPI New Orleans – I manicure for beads

I manicure for beads! is a lovely purple creme polish and it’s almost a one coater too, I’ve used two coats though. This is one of my favorites from the collection.

I manicure for beads! är ett jättefint lila creme-lack som också nästan är heltäckande vid ett lager, jag har målat två lager. Det här är en av mina favoriter från kollektionen.

img_5468

IMG_5660

IMG_5825OPI New Orleans – Spare me a french quarter?

I love this plum polish Spare me a french quarter? This polish also has a great formula which covers great in just one coat, but I’ve used two coats. This is also a favorite from this collection.

Jag älskar detta plommonlila lack Spare me a french quarter? Även detta lack har en toppen formula som täcker jättebra med bara ett lager, men jag har såklart ändå målat två lager. Det här är också en favorit från kollektionen.

img_5489

IMG_5670

IMG_5826OPI New Orleans – Rich girls & po-boys

What a lovely blue polish Rich girls & po-boys is! This is one of my favorites from the collection. If you’re gonna buy a few polishes from this collection I think this one should be one of them. The formula is a bit thin and runny, but it is still easy to apply and covers good with just two coats.

Vilket underbart blått lack Rich girls & po-boys är! Verkligen ett av favoriterna ur kollektionen. Ska man köpa några lack ur kollektionen tycker jag att detta borde vara ett av dem. Formulan är lite tunn och rinning, men den är ändå lätt att måla med och täcker bra med bara två lager.

img_5512

IMG_5691

IMG_5827OPI New Orleans – Show us your tips!

I had higher expectations for this polish. On the pictures I had seen of it before it looked so pretty, but I don’t think Show us your tips! lived up to my expectations. I don’t have a polish like this periwinkle shimmer in my collection from before, so I’m still glad to have it and maybe I just have to give it some time to meet my expectations. The formula is pretty thin so I needed three coats with this polish.

Det här lacket hade jag jag lite högre förväntningar på. Bilderna jag har sett på det innan såg så fina ut, men jag tycker inte att Show us your tips! levde upp till förväntningarna på mina naglar. Jag har inget lack som liknar detta lavendelblåa skimmer sedan tidigare, så jag är ändå glad att jag har det i min samling och med lite tid så kanske det ändå kommer leva upp till mina förväntningar. Formulan är ganska tunn så jag behövde måla tre lager med detta lack.

img_5528

IMG_5707

IMG_5828OPI New Orleans – I’m sooo swamped!

Wow I’m sooo swamped! is so green, it almost looks toxic.  It’s easy to apply and you only need two coats to get full coverage. A cool green polish that I don’t have a dupe for in my stash.

Oj vad grönt I’m sooo swamped! är, det ser nästan giftigt ut! Det är lätt att måla med och två lager räcker för ett täckande resultat. Ett grymt grönt lack som jag inte har något liknande sedan tidigare.

img_5547

IMG_5710

IMG_5829OPI New Orleans – Take a right on bourbon

Take a right on bourbon is a light silver metallic polish, the formula is ok and you’re good with two coats. However OPI have made other metallic polishes with better formula than this one.

Take a right on bourbon är ett ljust silver metallic-lack, formulan är okej och två lager räcker. Dock finns det andra metalic-lack från OPI med bättre formula än detta.

IMG_5830

IMG_5831OPI New Orleans collection

And there we have them all. Do you have a favorite? Which polish do you just have to have?

Och här har vi alla lack. Har du någon favorit? Vilket av lacken bara måste du ha?

 

London shopping

This weekend my boyfriend and I went to London to see Hozier, and when you’re in London you have to go shopping! I was looking for beauty stuff and my boyfriend was looking for vinyl. This is what I came home with.

At Lush I bought Lemony flutter cuticle butter and bath bombs. Finally I have some pretty bath bombs that smell lovely! The bath bombs I have used before have been useless (they were not from Lush) so I look forward take baths with these.

From Boots I bought some things from Essie. Essie spa hand scrub and hand creme and leave no trace glitter nail polish remover. I got a sample of the glitter remover from Kicks and I really liked it, it makes it so much easier to take of glitter polishes! I haven’t found the hand creme and scrub in Sweden before so I’m looking forward to try them. Of course I had to try them at the hotel, and so far I can say that they smell really nice!

At The Body shop I bought five body butters for only £25, so now I’m set for a while.

A friend on insagram let me know I could find cheap OPI’s at TK Maxx. If I hadn’t know what I could find in the store I don’t think I would have gone in, because it didn’t look promising from the outside. It was a very messy store, but I managed to find a few goodies. A duo pack with the latest Coca Cola polishes from OPI, a mini pack with mini nail envy, rapid dry top coat and avoplex cuticle oil. And then two OPI polishes for my mum that I know (think?) she doesn’t already have. From China Glaze I got a mini 6-pack and Orange cuticle oil. The polishes were £3,99 and the sets were £9,99.

Nail Envy Bubble Bath

Jag använder sedan ett tag tillbaka Nail Envy från OPI innan jag målar mitt baslack. Det känns som att naglarna behöver det lilla extra nu när det är vinter och så kallt ute. Jag har kämpat hårt och länge för att få bra kvalitet och fina naglar som inte skivar sig och tänker inte låta en kall vinter förstöra dem!

Förra året släppte OPI Nail Envy med färg, nämligen: Pink to Envy, Samoan Sand, Bubble Bath och Hawaiian Orchid, och jag har skaffat den i färgen Bubble Bath.

img_4975

IMG_4997OPI Nail Envy Bubble Bath

Jag har genom åren testat några olika nagelstärkare med olika resultat. Men det jag har tyckt varit tråkigast när man kör en sådan kur är att naglarna ska vara utan annat lack i 14 dagar. Oftast ska man måla ett lager dag ett, och sedan dag två måla ett nytt lager över det. Dag tre tar man bort allt och börjar om igen, och så håller man på i två veckor. Två veckor utan vanligt nagellack är en evighet för någon som älskar nagellack. Det har oftast resulterat i att jag inte orkar hålla ut hela tiden. Eller så har jag kört min egna variant då jag målar nagelstärkaren som ett baslack och sedan målar jag färg över det.

Att Nail Envy nu finns med färg tycker jag med andra ord är toppen! Nu hoppas jag att OPI utökar färgvalet och satsar på lite starkare färger. Kanske en knallig rosa och en klar röd? Härnäst är jag sugen på att skaffa Nail Envy i Hawaiian Orchid, en färg jag faktiskt inte har sedan tidigare.

China Glace – Don’t desert me

I bought this polish called ‘Don’t desert me’ from China Glaze last fall, but I haven’t worn it until now. I wonder why, because it is truly gorgeous. I haven’t been able to keep my eyes off my nails today, and that is a pretty good grade.

China Glaze – Don’t desert me

The formula of the polish isn’t that good, it’s pretty thin and runny. But it still covers good with just two coats. And with a polish this pretty the formula doesn’t really matter.

I just couldn’t make myself remove the polish after just one day (which I normally do), so I evolved the manicure with ‘Liquid leather’, moroccan stencils from Snail vinyls and dots.

  China Glaze – Don’t desert me + Liquid leather

I just love these nails and how simple it is to change a manicure with the help of stencils (and how pretty the result turns out)!

Depend O2 Mud mask

Now when it’s cold outside it’s important to remember to take care of your hands and nails. A product I love is this mud mask for nails from Depend.

Ever since this product was released I have used it once a week and I am already into my second one. You apply the mask on your nails and when the mask is dry (7-10 minutes) you massage it off with a cotton pad and then rinse with warm water. After just 10 minutes with this mask you can really see a difference on your nails! The nails are moisturized, the surface is much cleaner and in the long run the mask helps the nails to get strong and healthy.

IMG_4996

This mask is perfect now during winter when it’s cold and your nails need a little extra love and care!

Have you tried this nail mask?

Swatch sticks

A few weeks ago I ordered some swatch stick from eBay. I got them last week, so this weekend I sat down to paint them. It actually didn’t take that long to paint all 51 sticks (I ordered 50 and got one extra!). I swatched the Hello Kitty collection, the Venice collection, 2/3 of the Starlight collection and a few selected shades just to compare them with some polishes from the Hello Kitty collection.

Now 150 additional swatch stick are on their way and when they are used up I’ll have to buy some more. I think I will have to take it in turns… and so far I’ve only thought about my OPI polishes. I use them the most and they are the ones I have the most of. I dare not say how many I have (in my ever growing collection). But it’s a lot, and if you put two and two together you have already figured out that I have more than 200. Crazy!!

OPI New Orleans SS16

In February OPI will release a new collection. I think it’s very near the Hello Kitty collection that they just released, but of course I look forward to new polishes! I don’t actually remember how close the 50 shades of Grey and the Hawaii collections from last year were, but maybe something like this year.

CYcGC0YWQAENFrP
OPI New Orleans collection (Picture from Google)

Let Me Bayou A Drink | Humidi-Tea | Suzi Nails New Orleans | I Manicure For Beads | Spare Me A French Quarter? | She’s A Bad Muffuletta! | Got Myself Into A Jam-Balaya | Crawfishin’ For A Compliment | Take A Right On Bourbon | I’m Sooo Swamped! | Rich Girls & Po-Boys | Show Us Your Tips!

The collection looks very spring-y and lovely and make me long for warmer and sunnier days! I think the green polish in combination with any of the brighter shades will be perfect for nail art, perfect if you want to paint flowers for instance. The polishes I look forward to trying the most (without having actually seen them) are I Manicure For Beads, Spare Me A French Quarter?, She’s A Bad Muffuletta!, I’m Sooo Swamped!, Rich Girls & Po-Boys and Show Us Your Tips!. I long so to see and try this collection and I should be getting them in about a week!

What do you think about OPI’s new collection on beforehand?