OPI Retro Summer

Finally I have this year’s summer collection from OPI. I’m so ready for summer right now!

Äntligen har jag årets sommarkollektion från OPI. Jag är så redo för sommaren nu!

img_1821OPI Retro Summer

All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

img_1779

img_1780OPI Retro Summer – Towel me about it

Towel me about it is a pale yellow creme polish. It is easy to apply and since the formula is a bit thin I needed three thin coast for it to cover completely. I have been waiting for a polish in this exact color for so long, and now I finally have one! This polish was one of my beforehand favorites, and after trying them all I have to say that I’ll stick to it being one of my favorites from the collection.

Towel me about it är ett ljusgult cremelack. Lacket är lätt att applicera och eftersom formulan är lite tunn så krävdes det tre tunna lager för att få det heltäckande. Jag har väntat på ett lack i exakt denna nyans så himla länge, och nu har jag äntligen ett! Detta lack var ett av mina förhandsfavoriter, och efter att ha testat alla så måste jag säga att jag får hålla mig till att det är ett av favoriterna från kollektionen. 

img_1783

img_1784OPI Retro Summer – I’m getting a tan-gerine

I’m getting a tangerine is a soft orange creme polish. This one is also easy to apply and it covers completely in two coats.

I’m getting a tan-gerine är ett svagt orange cremelack. Detta lack är också lättapplicerat och det är heltäckande med  två lager.

img_1787

img_1792OPI Retro Summer – SPF XXX

SPF XXX is a coral creme polish. It’s easy to apply and it covers in two coats. This is the color that my skin would have after a day in the sun without SPF, since I’m very pale. Remember to use SPF if you spend time in the sun, especially if you easily get sunburned like me.

SPF XXX är ett korallfärgat cremelack. Det är lätt att applicera och det är heltäckande med två lager. Den här färgen skulle jag ha efter en heldag i solen utan SPF, eftersom jag är väldigt blek. Kom ihåg att använda SPF om du spenderar tid i solen, speciellt om du lätt blir solbränd som jag.

img_1798

img_1796OPI Retro Summer – Sailing & nail-ing

Silin & nail-ing is a lovley baby blue creme polish. The formula is pretty thin, but it still covers in just two coats. This one was aslo a favorite on beforehand and it doesn’t disappoint! After swatching the whole collection this is still a favorite along with Towel me about it.

Sailing & nail-ing är ett underbart babyblått cremelack. Formulan är ganska tunn, men det är ändå heltäckande med bara två lager. Detta lack var också en förhandsfavorit och det lever upp till förväntningarna. Efter att ha swatchat hela kollektionen är detta fortfarande en favorit tillsammans med Towel me about it.

img_1801

img_1804OPI Retro Summer – What’s the double scoop?

What’s the double scoop? is a cute pale pink creme polish. It is easy to apply and it covers in two coats.

What’s the double scoop? är ett sött ljusrosa cremelack. Det är lätt att applicera och det är heltäckande med två lager. 

img_1808

img_1809OPI Retro Summer – Flip flops & crop tops

Flip flops & crop tops is a bubble gum pink creme polish. It’s very easy to apply and you could get away with just one coat, I’m using two coats though.

Flip flops & crop tops är ett bubbelgumrosa cremelack. Det är väldigt lättapplicerat och man skulle kunna komma undan med bara ett lager, fast jag har använt två lager.

img_1822

Which shade is your favorite?

Vilken färg är din favorit?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: