Depend O2 Colour POP

It’s time for swatches of Depend’s second summer collection, that I got not too long ago, called Colour POP!

Det är dags för swatches av Depends andra sommarkollektion, som jag fick hem för ett tag sedan, som heter Colour POP!

img_1473-1

img_1472-1Depend Colour POP

All swatches are painted over one coat of base coat and are without top coat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och är utan topplack.

img_1452

img_1453Depend Colour POP – 478

478 is a pinkish copper metallic polish. The formula is good and it covers in two coats.

478 är ett rosa kopparmetallic lack. Formulan är bra och det är heltäckande vid två lager. 

img_1448

img_1449Depend Colour POP – 479

479 is a gold/orange/copper metallic polish that is very cool, especially in the sun! Here I’m using two coats.

479 är ett guld/orange/kopparmetallic lack som är väldigt coolt, speciellt i solen! Här har jag två lager av lacket. 

img_1444

img_1445Depend Colour POP – 480

480 is a grey/silver metallic polish. It covers well in two coats and is easy to apply. You’ll get brushstrokes with this polish though, but as long as they are all in one direction I don’t mind that much.

480 är ett grå/silvermetallic-lack. Det täcker bra på två lager och är lättapplicerat. Du kommer se penseldragen med detta lack, men så länge alla penseldrag är åt samma håll och snyggt gjorda så gör det mig inte så mycket.

img_1456

img_1457Depend Colour POP – 481

481 is a duo chrome metallic polish that shifts from gold to pink. The formula is good and I needed two coats for full coverage.

481 är ett duokromt metalliskt lack som skiftar från guld till rosa. Formulan är bra och jag behövde två lager för att få lacket heltäckande.

img_1464-1

img_1465Depend Colour POP – 482

482 is a purple shimmer polish that needs tree coats to cover completely. It’s super pretty and one of my favorites from the collection.

482 är ett lila skimmerlack som kräver tre lager för att bli heltäckande. Det är jättefint och en av mina favoriter från kollektionen. 

img_1460

img_1461Depend Colour POP – 483

483 is a light purple shimmer polish. It needs tree coats for full coverage. This one is so pretty and is my absolute favorite from the collection!

483 är ett ljuslila skimmerlack. Det kräver tre lager för att bli heltäckande. Detta lack är så fint och är min absoluta favorit från kollektionen!

img_1441

img_1435Depend Colour POP – 484

484 is a pale pink polish with shimmer and small darker pink glitter pieces. The formula is a bit runny, but still okay to apply. I needed two coats for full coverage.

484 är ett ljusrosa lack med skimmer och mörkare rosa små-glitter. Formulan är lite rinning, men ändå okej att applicera. Jag behövde två lager för att få lacket heltäckande.

img_1468

img_1469Depend Colour POP – 485

485 is a periwinkle shimmer polish that covers in three coats. It is basically identical to “Show us your tips!” from OPI, here you can see a comparison of the polishes.

485 är ett blålila skimmerlack som är heltäckande vid tre lager. Det är i princip identiskt med “Show us your tips!” från OPI, här kan du se en jämförelse av lacken.

img_1415

img_1416Depend Colour POP – 486

486 is a baby blue creme polish. The formula is good and it covers in two coats.

486 är ett babyblått cremelack med bra formula som täcker vid två lager.

img_1430

img_1428Depend Colour POP – 487

487 is a tomato red creme polish. It covers really good in just one coat, but I used two coats.

487 är ett tomatrött cremelack. Det täcker väldigt bra med ett lager, men jag använde två lager.

img_1411

img_1412Depend Colour POP – 488

488 is a bubble gum pink creme polish that is super shiny! The formula is a bit thin and I needed three coats for it to cover completely.

488 är ett bubbelgumrosa cremelack som är superglansigt! Formulan är lite tunn och det krävs tre lager för att få lacket heltäckande.

img_1419

img_1420Depend Colour POP – 489

489 is a mint green creme polish. It’s easy to apply and it covers in two coats.

489 är ett mintgrönt cremelack. Det är lättapplicerat och det täcker med två lager.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: