Depend Sunny Days

A few days ago I got some news from Depend. They have just released two new summer collections and I have swatches of the first one, called Sunny Days, to show you.

För ett par dagar sedan fick jag hem lite nyheter från Depend. De har precis släppt två nya sommarkollektioner och har jag swatches från den första, som heter Sunny Days, att visa er.

img_9971

img_0121Depend Sunny Days

img_0172

img_0171Depend Sunny Days – 478

478 is a turquoise-blue polish, the color was a bit difficult to catch on camera. The formula is good and it covers in just one coat, but I used two coats.

478 är ett turkosblått lack, färgen var lite svår att fånga på bild. Formulan är bra och det täcker vid bara ett lager, men här har jag målat två lager.

img_0156

img_0155Depend Sunny Days – 479

479 is a shiny bright cerise-pink polish with a good formula. It covers in just one coat, but I used two coats anyway. It’s a really happy summer color!

479 är ett glansigt ceriserosa lack med bra formula. Det täcker vid bara ett lager, men jag använde två lager ändå. Det är en väldigt glad sommarfärg!

img_0160

img_0159Depend Sunny Days – 480

480 is a yellow creme polish that makes me think of warm and sunny summer days! The formula is a bit thin and I needed three coats for full coverage.

480 är ett ljusgult cremelack som får mig att tänka på varma och soliga sommardagar!  Formulan är ganska tunn och jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

img_0164

img_0163Depend Sunny Days – 481

481 is a turquoise-green metallic polish and the color reminds me of a mermaid! The polish is pretty sheer and needs three coats to cover completely.

481 är ett turkosgrönt metalliclack och färgen påminner mig om en sjöjungfru! Lacket är ganska skirt och behöver tre lager för att täcka helt.

img_0138

img_0137Depend Sunny Days – 482

482 is a pale white-pink polish with gold shimmer that’s very cute. Unfortunately the shimmer isn’t too visible on the nails. The formula is a bit thick and it covers in two coats.

482 är ett ljust vitrosa lack med guldskimmer som är väldigt sött. Tyvärr så syns inte skimret så bra på naglarna. Formulan är lite tjock och det täcker med två lager.

img_0180

img_0179Depend Sunny Days – 483

483 is a bright red polish with silver shimmer. The formula is good and it covers in two coats. I think this color looks soo yummy!

483 är ett rött lack med silverskimmer. Formulan är bra och det täcker vid två lager. Jag tycker den här färgen ser så smaskig ut!

img_0142

img_0141Depend Sunny Days – 484

484 is a salmon pink creme polish with a good formula that covers in two coats.

484 är ett laxrosa cremelack med bra formula som täcker vid två lager. 

img_0168

img_0167Depend Sunny Days – 485

485 is a brown-grey creme polish with good formula that covers in two coats. The polish is so shiny, just look at my reflection on the nails.

485 är ett brungrått cremelack med bra formula som täcker vid två lager. Lacket är så glansigt, se bara min spegelbild på naglarna. 

img_0152

img_0151Depend Sunny Days – 486

486 is a lavender purple creme polish with a good formula. It covers really well with just one coat but I ended up using two coats.

486 är ett lavendellila cremelack med bra formula. Det täcker väldigt bra med bara ett lager men jag använde två lager ändå. 

img_0176

img_0175Depend Sunny Days – 487

487 is a light blue metallic polish. The formula is good, though you see the brush strokes, and it covers in two coats.

487 är ett ljusblått metalliclack. Formulan är bra, man ser dock penseldragen, och det täcker med två lager.

img_0133

img_0127Depend Sunny Days – 488

488 is a light pink polish that covers in two coats. The formula is okay, but it got a little bubbly during application.

488 är ett ljusrosa lack som täcker vid två lager. Formulan är helt okej, men det blev lite bubbligt vid applicering. 

img_0148

img_0145Depend Sunny Days – 489

489 is a light pink metallic polish with blue shimmer. It covers in two coats and the formula is good.

489 är ett ljusrosa metalliskt lack med blått skimmer. Det är heltäckande vid två lager och formulan på lacket är bra.

Advertisement

One thought on “Depend Sunny Days”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: