Essie Retro revival mini set

Earlier this year Essie released their Retro revival collection to celebrate turning 35 years! I bought the mini set when I was in London a few weeks ago, mostly just to get my hands on Starry starry night. And than I found Starry starry night in a regular sized bottle, so had to get that one too!

Tidigare i år så släppte Essie sin Retro revival kollektion för att fira 35 år! Jag köpte mini setet när jag var i London för några veckor sedan, mestadels bara för att få tag på Starry starry night. Sedan hittade jag Starry starry night i vanlig storlek, och var tvungen att köpa den med!

Essie Retro revival – Starry starry night

The original Starry starry night was released in 1985. I’ve heard that many are disappointed with this version of the polish, because it doesn’t look like the original. However, I think it’s a beautiful polish and I’m glad to have in my collection! The formula is a bit thick, but it’s still pretty easy to apply. I used two coats in these pictures.

Starry starry night släpptes första gången 1985. Jag har hört att många är besvikna på den nya versionen av lacket, för att det skiljer sig från originalet. Jag tycker i vilket fall att det är ett vackert lack som jag är glad att ha i min samling! Formulan är lite tjock, men det är ändå ganska lätt att applicera. Jag har målat två lager på bilderna.

Essie Retro revival – Life of the party

Life of the party was first released in 2002. It’s a metallic red polish with shimmer, if that makes sense. And you can never go wrong with red nails, right? It’s easy to apply, I used two coats.

Life of the party släpptes första gången 2002. Det är ett metalliskt rött lack med skimmer, och röda naglar kan aldrig vara fel, eller hur? Det är lättapplicerat och här har jag två lager.

Essie Retro revival – Bikini with a martini

Bikini with a martini is the youngest polish in this revival collection, it was originally released in 2006. It’s very easy to apply, and it’s very sheer. Here you’re looking at three coats and still VNL (visible nail line).

Bikini with a martini är det yngsta lacket i denna kollektion, det släpptes första gången 2006. Lacket är väldigt lätt att applicera, och det är väldigt skirt. Här ser du tre lager och man kan då fortfarande se nagellinjen. 

Essie Retro revival – Birthday suit

Birthday suit was one of the polishes from Essie’s original 12 shades! That makes this shade the oldest, 35 years old in fact! The formula is a bit thick and sheer, but still easy to apply. Here I used tree coats, if you want it completely opaque you will probably need four coats.

Birthday suit är ett av lacken från Essie’s första 12 nyanser! Vilket gör detta lack till det äldsta i kollektionen, hela 35 år! Formulan är ganska tjock och skir, men det är ändå lätt att applicera. Här har jag målat tre lager, och vill man att det ska bli heltäckande får man nog måla fyra lager.

My favorite from the collection is no surprise, it’s Starry starry night!

Min favorit från kollektionen är ingen överraskning, det är Starry starry night!

One thought on “Essie Retro revival mini set”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s