Summertime mani

Today I’m gonna show you a manicure that I’ve thought about making for a while now and finally had time to do! I think it turned out really great, very summer-y and pretty! The inspiration behind this mani is a Kokeshi doll that I got from Skincity in a recent order.

img_9546

For this mani I used Alpine snow, Love.Angel.Music.Baby and Down to the core-al, all from OPI. The Zebra pattern is made with stencils from Snail vinyls.

img_9550

Then I added a flower using Hibiscus flower stencils, aslo from Snail vinyls, and Down to the core-al. The leaves are hand painted with I’m sooo swamped! and You are so outta lime!

img_9558

img_9559

My nails and the Kokeshi doll that I was inspired by!

img_9551

Here is a comparison picture before and after I added the flower. I love how the look completely changes when adding the flower!

Essie Retro revival mini set

Earlier this year Essie released their Retro revival collection to celebrate turning 35 years! I bought the mini set when I was in London a few weeks ago, mostly just to get my hands on Starry starry night. And than I found Starry starry night in a regular sized bottle, so had to get that one too!

Tidigare i år så släppte Essie sin Retro revival kollektion för att fira 35 år! Jag köpte mini setet när jag var i London för några veckor sedan, mestadels bara för att få tag på Starry starry night. Sedan hittade jag Starry starry night i vanlig storlek, och var tvungen att köpa den med!

Essie Retro revival – Starry starry night

The original Starry starry night was released in 1985. I’ve heard that many are disappointed with this version of the polish, because it doesn’t look like the original. However, I think it’s a beautiful polish and I’m glad to have in my collection! The formula is a bit thick, but it’s still pretty easy to apply. I used two coats in these pictures.

Starry starry night släpptes första gången 1985. Jag har hört att många är besvikna på den nya versionen av lacket, för att det skiljer sig från originalet. Jag tycker i vilket fall att det är ett vackert lack som jag är glad att ha i min samling! Formulan är lite tjock, men det är ändå ganska lätt att applicera. Jag har målat två lager på bilderna.

Essie Retro revival – Life of the party

Life of the party was first released in 2002. It’s a metallic red polish with shimmer, if that makes sense. And you can never go wrong with red nails, right? It’s easy to apply, I used two coats.

Life of the party släpptes första gången 2002. Det är ett metalliskt rött lack med skimmer, och röda naglar kan aldrig vara fel, eller hur? Det är lättapplicerat och här har jag två lager.

Essie Retro revival – Bikini with a martini

Bikini with a martini is the youngest polish in this revival collection, it was originally released in 2006. It’s very easy to apply, and it’s very sheer. Here you’re looking at three coats and still VNL (visible nail line).

Bikini with a martini är det yngsta lacket i denna kollektion, det släpptes första gången 2006. Lacket är väldigt lätt att applicera, och det är väldigt skirt. Här ser du tre lager och man kan då fortfarande se nagellinjen. 

Essie Retro revival – Birthday suit

Birthday suit was one of the polishes from Essie’s original 12 shades! That makes this shade the oldest, 35 years old in fact! The formula is a bit thick and sheer, but still easy to apply. Here I used tree coats, if you want it completely opaque you will probably need four coats.

Birthday suit är ett av lacken från Essie’s första 12 nyanser! Vilket gör detta lack till det äldsta i kollektionen, hela 35 år! Formulan är ganska tjock och skir, men det är ändå lätt att applicera. Här har jag målat tre lager, och vill man att det ska bli heltäckande får man nog måla fyra lager.

My favorite from the collection is no surprise, it’s Starry starry night!

Min favorit från kollektionen är ingen överraskning, det är Starry starry night!

IsaDora Jeanious

IsaDora recently released a new collection called Jeanious. The collection consists of six jeans inspired polishes with different finishes. I’m kind of obsessed with blue polishes at the moment so this collection is just in my taste!

IsaDora släppte nyligen en ny kollektion som heter Jeanious. Kollektionen består av sex jeans-inspirerade nagellack med olika finish. Jag är lite smått besatt av blåa lack för tillfället så den här kollektionen är precis i min smak!

All swatches are painted over one coat of base coat and are without top coat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och är utan topplack.

img_9327IsaDora Jeanious – 833 Bootcut (Velvet matt nails)

Bootcut is a dark blue polish that dries matte. It’s easy to apply and it covers in two coats.

Bootcut är ett mörkblått lack som torkar matt. Det är lätt att applicera och det täcker med två lager.

img_9328IsaDora Jeanious – 832 Flared (Velvet matt nails)

Flared is a light blue polish with shimmer that dries matte. This one needs three coats for full coverage.

Flared är ett ljusblått lack med skimmer som torkar matt. Detta lack kräver tre lager för att täcka helt.

img_9329IsaDora Jeanious – 136 Rugged wear (Sugar nails)

Rugged wear is a shimmery textured polish. The formula is good and it covers in two coats.

Rugged wear är ett skimrande lack med textur. Formulan är bra och det täcker med två lager.

img_9330IsaDora Jeanious – 525 Hot legs (Wonder nail)

Hot legs is a dark blue metallic polish that is so gorgeous! It’s very easy to apply and it covers in two coats.

Hot legs är ett mörkblått metalliskt lack som är så fint! Det är väldigt lätt att applicera och det täcker vid två lager.

img_9331IsaDora Jeanious – 524 Slim fit (Wonder nail)

Slim fit is a super shiny bright blue polish and this color makes me happy! It’s easy to apply and covers in two coats.

Slim fit är ett glänsande klarblått lack och den här färgen gör mig glad! Det är lätt att applicera och täcker med två lager.

img_9332IsaDora Jeanious – 523 Stone washed (Wonder nail)

Stone washed is a light blue polish that’s also super shiny. It’s easy to apply and the formula is good. It covers in two coats.

Stone washed är ett ljusblått lack som också är väldigt glänsande! Det är lätt att applicera och formulan är bra. Det täcker med två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass

The Soft shades collection has just been released (at least here in Sweden), and now it’s time for another new collection from OPI; this years Brights collection called Alice Through the Looking Glass.

Soft shades kollektionen har precis kommit ut (i alla fall här i Sverige) och nu är det dags för en ny kollektion från OPI; årets Brights kollektion som heter Alice Through the Looking Glass.

All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Alice Through the Looking Glass – The I’s have it

The I’s have it is a lovely light blue polish! I’ve lately become kind of obsessed with blue polishes so with this one it was love at first sight. The formula is really good and it covers in two coats.

The I’s have it är ett ljuvligt ljusblått lack. Jag har senaste tiden blivit lite smått besatt av blåa lack, så med detta lack var det kärlek vid första ögonkastet. Formulan är väldigt bra och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Oh my majesty!

Oh my majesty! is such a pretty and unique polish, I have nothing like it in my collection! It’s a pearly white polish with gold shimmer that looks very lush. I needed three coats for full opacity.

Oh my majesty! är ett så fint och unikt lack, jag har inget som liknar detta i min samling! Det är ett pärlemor-vitt lack med guldskimmer som ser väldigt lyxigt ut. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Alice Through the Looking Glass – What’s the hatter with you?

What’s the hatter with you? is a dark purple polish. I just love colors like this one! However I don’t think it’s very summer-y, and this is a summer collection, I like to wear colors like this one during fall. The formula of the polish is a bit runny, and it covers in two coats.

What’s the hatter with you? är ett mörkt lila lack. Jag älskar färger som denna! Dock tycker jag inte att det är särskilt somrigt, och detta är ju en sommarkollektion, jag gillar att bära färger som denna under hösten. Formulan på lacket är ganska rinnigt, och det är heltäckande vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – I’m gown for anything!

I’m gown for anything! is a lilac polish that covers really good in just one coat, but I used two coats though. The formula is really good and the polish is very easy to apply. Looking through my collection, a color like this one has been missing.

I’m gown for anything! är ett ljuslila lack som täcker väldigt bra med bara ett lager, men jag målade två lager ändå. Formulan är väldigt bra och lacket är lätt att applicera. När jag tittar igenom min samling så har en färg som denna saknats.

OPI Alice Through the Looking Glass – Fearlessly Alice

Fearlessly Alice is an amazing polish in so many ways. The formula is lovely and so easy to apply. It’s basically a OCW (one coat wonder) but I ended up wearing two coats to get a richer color. The bright blue color is lovely as well. Thumbs up OPI!

Fearlessly Alice är ett fantastiskt lack på så många sätt. Formulan är underbar och så lätt att applicera. Det täcker i princip med ett lager men jag använde två lager för att få en djupare färg. Den klarblåa färgen är också underbar. Tummarna upp OPI!

OPI Alice Through the Looking Glass – A mirror escape

A mirror escape is a metallic gold polish with white and silver glitter. I don’t really know how I feel about this one. It’s very unique, but is it in a good way? I don’t really like the feel of textured polishes, and I’m guessing you’ll need quite some coats of top coat to get this one smooth. Formula is good and I used two coats.

A mirror escape är ett guldmetallic lack med vitt och silver-glitter. Jag vet inte riktigt hur jag känner för detta lack. Det är väldigt unikt, men är det på ett bra sätt? Jag gillar inte känslan av lack med textur, och jag gissar att man kommer behöva ett antal lager topplack för att få detta slätt. Formulan är bra och jag använde två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Having a big head day

Having a big head day is a classic red polish. I’ve said it before and I’ll say it again, OPI really know how to make red polishes! The formula is good, and it covers in two coats.

Having a big head day är ett klassiskt rött lack. Jag har sagt det förut och jag kommer säga det igen, OPI kan verkligen göra röda lack! Formulan är bra, och det täcker vid två lager.

OPI Alice Through the Looking Glass – Mad for madness sake

Mad for madness sake is a lovely raspberry pink polish. The formula of this one is also amazing, almost a OCW, but (as you probably know by know) I used two coats.

Mad for madness sake är ett ljuvligt hallonrosa lack. Formulan på detta lack är också underbart, nästan så att det räcker med bara ett lager, men (som du nog redan listat ut) jag målade två lager.

There is also a “Special edition” shade from this collection called What Time Isn’t It? which I don’t have. Here at beautygeeks you can see a swatch of it. I’m not sorry that I don’t have it though, I’m not a big fan of long confetti glitter in a polish. Nope.

Det finns även ett “Special edition” lack från den här kollektionen som heter What Time Isn’t It? som jag inte har. Här kan man se det swatchat hos beautygeeks. Jag är dock inte ledsen för att jag inte har det, jag är inget stort fan av långa konfettiglitter i ett lack.

Here’s some comparison swatches for you! I found similar polishes that I’ve swatched from my collection, I still have quite a few left to swatch…

Här är lite jämförelse-swatches till er! Jag letade upp liknande lack som jag swatchat från min samling, jag har fortfarande en hel del kvar att swatcha…

      

Overall I’m really surprised with this collection. I mainly got it because of the two blue, the lilac and the pearly white polishes. But most of the other polishes surprised me with amazing formulas and few coats.

Överlag är jag överraskad av denna kollektion. Jag köpte den främst på grund av de två blåa, det lila och det pärlemor-vita lacken. Men de flesta lacken förvånade mig med underbar formula och få lager.

 

Essie spa manicure

When I was in London in January I found a hand scrub and a hand lotion from Essie spa. I haven’t seen them in Sweden before so I had to buy them.

Essie spa – starter scrub / many many mani

I’ve now used them for some time so I though I’d let you know what I think of them.

This is my first hand scrub (I don’t know why I haven’t bought one earlier) so I don’t have anything to compare it to. I really like this scrub from Essie, it gently exfoliates the skin and leaves your hands soft and smooth. It has a lovely but subtle fresh smell. I will definitely buy a new one when this one is empty (even if I have to go abroad to do so).

The hand lotion has the same lovely but subtle smell as the scrub. I think that this lotion is perfect for those of you who are sensitive to fragrance. It is moisturizing and makes your hands feel silky smooth. This hand lotion absorbs quickly to the skin, so no greasy hands! I.e. perfect to use during the day and at work.

I bought these for £6.99 each and they both contain 75ml.

Depend 7day BFFs forever

Today I have even more new polishes to show you! This time Depend’s 7day summer collection called BFFs forever. (Which is Best Friends Forever forever, hmm…)

Idag har jag ännu fler nya lack att visa er! Denna gång Depends 7day sommarkollektion som heter BFFs forever. (Vilket är Best Friends Forever forever, hmm…)

To get the best result you should use the polishes together with 7day clenser, 7day base coat and 7day top coat.

Swatches are all painted over one coat of 7day base coat and without top coat (if not otherwise specified).

För att få bäst resultat så ska lacken användas tillsammans med 7day clenser, 7day base coat och 7day top coat.

Alla swatches är målade över ett lager 7day base coat och är utan topplack (om inte annat angivet).

Depend BFFs forever – 7085 IRL In Real Life

In Real Life is a beige polish with a grey tone. It’s really easy to apply and covers in two coats.

In Real Life är ett beige lack med en grå ton. Det är väldigt lätt att applicera och täcker vid två lager.

Depend BFFs forever – 7086 TLC Tender Loving Care

Tender Loving Care is sandy beige polish. Very easy to apply and I needed two coats.

Tender Loving Care är ett sandbeige lack. Det är väldigt lätt att applicera och jag behövde 2 lager.

Depend BFFs forever – 7087 XOXO Hugs & Kisses

Ok, so Hugs & Kisses doesn’t look like much in these pictures. It just looks like I’ve painted a base coat even though I’ve used thee coats of this polish. It’s a pink see-though polish with blue shimmer. Unfortunately super hard to get a picture of, and the sun wasn’t out when I took these pictures. Bases on these pictures this polish will not get a good grade, HOWEVER I think that it will be perfect over a black or a dark blue polish as a glitter topper!

Okej, Hugs & Kisses ser inte mycket ut för världen. Det ser bara ut som att jag har målat baslack och ändå har jag tre lager av detta lack. Det är ett rosa genomskinligt lack med blått skimmer. Tyvärr supersvårt att fånga på bild, och solen var inte framme när jag tog dessa bilder. Baserat på de här bilderna så får lacket inget högt betyg, MEN jag tänker mig att det kommer vara supersnyggt över ett svart eller mörkblått lack då lacket nog gör sig bäst som en topper!

Depend BFFs forever – 7088 FTW For the Win

For the Win is a beautiful pale pink polish that needs two coats for full coverage.

For the Win är ett fint ljusrosa lack som behöver två lager för att täcka helt.

Depend BFFs forever – 7090 YOLO You Only Live Once

You Only Live Once is a turquoise blue polish that dries semi matte. I used two coats and top coats in these pictures.

You Only Live Once är ett turkosblått lack som torkar halvmatt. Jag målade två lager och topplack på dessa bilder.

Depend BFFs forever – 7091 WYWH Wish You Were Here

Wish You Were Here is a pale lilac polish that I think is gorgeous. This polish also dries semi matte, so I used two coats and top coat.

Wish You Were Here är ett ljuslila lack som jag tycker är superfint. Detta lack torkar halvmatt, så jag använde två lager och topplack.

Depend BFFs forever – 7092 NOTD Nails of the Day

Nails of the Day is a bright pink polish that also dries semi matte. I used three coats and top coat in these pictures.

Nails of the Day är ett rosa lack som också torkar halvmatt. Jag använde tre lager och topplack på dessa bilder. 

Depend BFFs forever – 7093 BFF Best Friends Forever

Best Friends Forever is a grey polish, which I don’t find very summer-y. It’s pretty but I don’t think it fits so well into the summer collection. It’s easy to apply and I needed two coats for it to cover.

Best Freiends Forever är ett grått lack, som inte är så värst somrigt enligt mig.  Det är fint men jag tycker inte att det passar så bra in i sommarkollektionen. Lacket är lättapplicerat och jag behövde två lager för att få det heltäckande.

I haven’t tried the 7day polishes before, so I can’t really say if they last for a week or not, but I look forward to trying them out.

The polishes will be in store in Sweden from week 16 and will retail for 39 kr.

Jag har inte testat 7day lacken innan, så jag kan inte uttala mig om de håller i en vecka eller inte, men jag ser fram emot att testa dem.

Lacken finns i butik från vecka 16 och kostar 39 kr/st.

OPI Soft Shades Pastels 

Yesterday I got a lovely nail mail from OPI Sweden; the new soft shades collection. And now I finally have swatches to show you from this years pastels collection!

Igår fick jag ett fint paket på posten från OPI Sverige; den nya soft shades kollektionen. Och nu har jag äntligen swatches på årets pastell-kollektion att visa er! 


All swatches are painted over one coat of base coat and are without topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

OPI Soft Shades Pastels – It’s in the cloud

It’s in the cloud is a white polish with a grey/beige tone. The formula is a bit thick and it’s a bit tricky to apply the polish. I needed three coats to get full opacity.

It’s in the cloud är ett vitt lack med en grå-beige ton. Lackets formula är ganska tjockt och det är lite lurigt att applicera lacket. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – This cost me a mint

This cost me a mint is a light mint green polish. I love colors like this one for spring! It is easy to apply and the formula is really good. You’ll only need two coats of this polish to get full coverage.

This cost me a mint är ett ljust mintgrönt lack. Jag älskar färger som den här till våren! Lacket är lätt att applicera och formulan är väldigt bra. Det räcker med två laget av detta lack för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – One chic chick

Finally a pale yellow polish from OPI, I have waited so long for a polish like this! One chic chick is pretty thin and runny, so be careful around your cuticles as this one tends to flood them! I used three coats to get full opacity.

Äntligen ett ljusgult lack från OPI, jag har väntat länge på ett lack i denna färg! One chic chick är ganska tunt och rinnigt, så var försiktig runt nagelbanden då detta lack lätt svämmar över dem. Jag målade tre lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – Stop it I’m blushing!

Stop it I’m blushing! is a light peach pink polish. It’s easy to apply and I needed three coats to get it opaque.

Stop it I’m blushing! är ett ljust aprikosrosa lack. Det är lättapplicerat och jag behövde tre lager för att få det heltäckande. 

OPI Soft Shades Pastels – It’s a boy!

As with One chic chick, I’ve been waiting for a baby blue polish like It’s a boy! from OPI too! I know that What’s with the cattitude? is the perfect light blue polish, but it’s so expensive now, since I didn’t get it when it was released. The formula of It’s a boy! is a bit thin, but it’s still easy to apply. I needed three thin coats to get full coverage.

Precis som med One chic chick har jag väntat på ett babyblått lack som It’s s boy! från OPI med! Jag vet att What’s with the cattitude? är det perfekta ljusblåa lacket, men det är så dyrt nu, eftersom jag inte köpte det när det släpptes. Formulan på It’s a boy! är lite tunn, men det är ändå enkelt att applicera. Jag behövde tre tunna lager för att få det heltäckande.

OPI Soft Shades Pastels – I am what I amethyst

I am what I amethyst is a pale purple polish with a dusty grey tone. The formula is really good and I only needed two coats for full coverage.

I am what I amethyst är ett ljuslila lack med en grå ton. Lacket har en bra formula och jag behövde bara måla två lager för att få det heltäckande.

Since I have started to swatch my collection on swatch sticks, I thought it’s about time to make use of them! I dug out similar colors to compare them with each other. No dupes, only a few similar polishes. But I haven’t swatched my entire collection yet, so maybe I have a few more polishes that are similar to these…

Eftersom jag har börjat swatcha min samling  på swatch sticks så tänkte jag att det är dags att få användning för dem! Jag letade upp liknande färger för att jämföra med varandra. Inga dupes, bara några som är ganska lika i färg. Men jag har inte swatchat hela min samling än, så jag kanske har några fler lack som är liknande dessa…

I really really like this collection. It’s so much better than previous soft shades collections in my opinion. Beautiful pastel colors that are perfect for spring and they are all opaque. Which polish did I end up wearing after swatching them all? Stop it I’m blusing!

Jag gillar den här kollektionen riktigt mycket. Den är så mycket bättre än tidigare soft shades kollektioner enligt mig. Vackra pastellfärger som är perfekt nu i vår och alla är heltäckande. Vilket lack valde jag att ha på mig efter att ha swatchat alla? Stop it I’m blushing!

Depend O2 The Great Desert

Last weekend I was in London and when I got home I was greeted with a package containing news from Depend. Eight new polishes with matte finish from their O2 series inspired by the desert.

Förra helgen var jag i London och när jag kom hem möttes jag av ett paket med nyheter från Depend. Åtta nya lack med matt finish från deras O2-serie inspirerade av öken.

Let’s look at the swatches!

Låt oss titta på swatcherna!

 Without top coat (matte)

 With topcoat (shiny)

Depend The Great Desert – 4088 Lovely Mirage

First out is a white polish called Lovely Mirage. This polish needs three coats to be opaque. The formula is a bit on the thin side, but it was still pretty easy to apply.

Först ut är ett kritvitt lack som heter Lovely Mirage. Detta lack kräver tre lager för att bli heltäckande. Formulan är ganska tunn, men det är ändå ganska lätt att applicera.

 Without top coat (matte)
  With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4089 Cool Oasis

This light blue polish called Cool Oasis is the one I was most excited to try, and I really like it! I used two coats to get full coverage, and it was easy to apply.

Detta ljusblåa lack som heter Cool Oasis är det jag mest såg fram emot att testa, och jag gillar det verkligen! Jag behövde två lager för att få det heltäckande, och det var väldigt lätt att applicera.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4090 Sandy Dunes

Next up is this light beige polish called Sandy Dunes. It is pretty thin, but still easy to apply. I needed three coats for full coverage .

Näst ut är ett ljusbeige lack som heter Sandy Dunes. Det är ganska tunt, men ändå lättapplicerat. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4091 Camel Caravan

Camel Caravan is my least favorite in this collection. The color reminds me of band aids, and it did not go well with my skin tone. But it was easy to apply and I needed two coats.

Camel Caravan är det lack som jag gillar minst ifrån kollektionen. Färgen påminner om plåster och det passade inte med med min hudton. Men det var lätt att applicera och det räckte med två lager.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4092 Hot Desert

Hot Desert is a beautiful pale pink polish. I really like this one! The formula is pretty thin and I needed three coats for full opacity.

Hot Desert är ett vackert ljust rosa lack. Jag gillar verkligen detta! Lacket är ganska tunnt så jag behövde måla tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4093 Sahara Queen

Sahara Queen is one of three polishes from this collection with shimmer. This polish is so beautiful and it is my favorite from the collection! The formula is ok, but it was still a bit tricky to apply. I needed three coats for full coverage.

Sahara Queen är ett av tre lack från kollektionen med skimmer. Det här lacket är så fint och det är min favorit från kollektionen! Formulan är okej, men det var ändå lite svårt att applicera. Jag behövde tre lager för att få det heltäckande.

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4094 Shade Seeker

Shade Seeker is a grey/purple polish with blue shimmer which covers really good in just one coat. But I ended up wearing two coats to get it even. The color isn’t that spring-y to me, but it is still a very beautiful polish!

Shade Seeker är ett grå-lila lack med blått skimmer och det täcker väldigt bra med bara ett lager. Men jag målade två lager för att få det jämnt och helt täckande. Färgen är inte så vårig enligt mig, men det är ändå ett väldigt fint lack!

 Without top coat (matte)

 With top coat (shiny)

Depend The Great Desert – 4095 Dust Storm

Dust storm is the last polish of the collection and this one is also with shimmer. It’s a grey/brown polish with blue shimmer which covers good in two coats.

Dust storm är det sista lacket i kollektionen och detta har också skimmer i sig. Det är ett grå-brunt lack med blått skimmer som täcker bra med två lager.

This is a limited edition collection and the polishes will be in store in Sweden from week 15 and will retail for 29 kr.

Det här är en limited edition kollektion och lacken finns i butik från vecka 15 och kostar 29 kr/st.

Essie Mint candy apple

Like with OPI’s Gargantuan green grape there is two different versions of Essie’s Mint candy apple too!


 Essie – Mint candy apple (green version)

The formula of this polish is a bit thin but it’s still easy to apply. In the pictures I’m wearing three coats and no top coat.


 Essie – Mint candy apple (blue version)

The blue version of this polish is pretty thin and runny and a bit tricky to apply. In the pictures I’m wearing three coats and no top coat.

It’s hard to choose a favorite of the two, because I really like light blue polishes, but on the other hand I like mint green too. In the end I think that the green version is the one I like the most, and it’s also the one that matches the name the best!

Which version of the polish do you like the most?

Guest blog post for Snail vinyls

I was asked by Aveline (owner of Snail vinyls) to make a guest post for Snail vinyls blog. It is now up on their site, and you can check it out here!

Please let me know what you think about it and if you want me to make more posts like this in the future.