OPI New Orleans

Last week I got OPI’s new collection, New Orleans. I got them the day before we were going to London so I packed my suitcase quickly and sat down to swatch the polishes. I have been longing for this collection for some time, so I wanted to try them right away!

I förra veckan fick jag hem OPI’s nya kollektion, New Orleans. Det var precis dagen innan vi skulle åka till London så jag packade resväskan fort och satte mig sedan för att swatcha lacken. Eftersom jag sett fram emot kollektionen ett tag nu så ville jag ju testa lacken med en gång!


IMG_5815

IMG_5571

All swatches are painted over one coat of base coat and I’m not wearing any topcoat.

Alla swatches är målade över ett lager baslack och de är utan topplack.

img_5343

IMG_5597

IMG_5816OPI New Orleans – Let me bayou a drink

Let me bayou a drink is a super cute light pink polish with shimmer. I didn’t have any big expectations for this polish, but after seeing it on my nails I can not help but love it! The polish is easy to apply and the formal is really good, two coats is all you need for full coverage.

Let me bayou a drink är ett superfint ljusrosa lack med skimmer. Jag hade inga större förväntningar av detta lack, men efter att ha sett det på naglarna så kan jag inte annat än att älska det! Lacket är lätt att måla med och har en bra formula, två lager räcker för ett täckande resultat.

img_5359

IMG_5607

IMG_5817OPI New Orleans – Humidi-tea

Here we have a polish that surprised me positively too! Humidi-tea is a pink nude polish with shimmer, it’s also packed with red-orange micro glitter which makes it pretty exciting and different. I like the formula of this polish too and two coats is all you need.

Här har vi också ett lack som överraskade mig positivt! Humidi-tea är ett rosa-nude lack med skimmer, det är också fullt med rödorange microglitter vilket gör det ganska spännande och annorlunda. Jag gillar formulan på detta lack med och två lager räcker.

img_5376

IMG_5612

IMG_5818OPI New Orleans – Suzi nails New Orleans

This polish makes me long for spring! Suzi nails New Orleans is a lovely bright pink creme polish. Here I also used two coats, I started with a thin coat and then painted a thicker coat over it.

Det här lacket får mig att längta efter vår! Suzi nails New Orleans är ett rosa creme-lack. Även här har jag målat med två lacker lack, jag började med ett tunt och tog sedan ett tjockare lager över det.

img_5392

IMG_5614

IMG_5820OPI New Orleans – Crawfishin’ for a compliment

Crawfishin’ for a compliment is a pale orange creme polish which is perfect for spring. The formula is good and I’ve used two coats.

Crawfishin’ for a compliment är ett ljust orange creme-lack som passar perfekt nu till våren. Bra formula och två lager.

img_5408

IMG_5629

IMG_5821OPI New Orleans – Got myself into a jam-balaya

Yet another pretty spring polish with a good formula. Got myself into a jam-balaya is a bright pink coral polish which covers good in just two coats.

Ännu ett fint vårlack med bra formula! Got myself into a jam-balaya är ett rosakorall creme-lack som täcker bra vid två lager.

img_5427

IMG_5631

IMG_5823OPI New Orleans – She’s a bad muffuletta!

She’s a bad muffuletta! is a bright red creme polish that almost covers in just one coat, but I’ve used two coats. I love this color, especially in spring and summertime!

She’s a bad muffuletta! är ett klarrött creme-lack som nästan bara kräver ett lager för att bli heltäckande, men jag har målat två lager. Jag älskar denna färg, speciellt på våren och sommaren!

img_5449

IMG_5636

IMG_5824OPI New Orleans – I manicure for beads

I manicure for beads! is a lovely purple creme polish and it’s almost a one coater too, I’ve used two coats though. This is one of my favorites from the collection.

I manicure for beads! är ett jättefint lila creme-lack som också nästan är heltäckande vid ett lager, jag har målat två lager. Det här är en av mina favoriter från kollektionen.

img_5468

IMG_5660

IMG_5825OPI New Orleans – Spare me a french quarter?

I love this plum polish Spare me a french quarter? This polish also has a great formula which covers great in just one coat, but I’ve used two coats. This is also a favorite from this collection.

Jag älskar detta plommonlila lack Spare me a french quarter? Även detta lack har en toppen formula som täcker jättebra med bara ett lager, men jag har såklart ändå målat två lager. Det här är också en favorit från kollektionen.

img_5489

IMG_5670

IMG_5826OPI New Orleans – Rich girls & po-boys

What a lovely blue polish Rich girls & po-boys is! This is one of my favorites from the collection. If you’re gonna buy a few polishes from this collection I think this one should be one of them. The formula is a bit thin and runny, but it is still easy to apply and covers good with just two coats.

Vilket underbart blått lack Rich girls & po-boys är! Verkligen ett av favoriterna ur kollektionen. Ska man köpa några lack ur kollektionen tycker jag att detta borde vara ett av dem. Formulan är lite tunn och rinning, men den är ändå lätt att måla med och täcker bra med bara två lager.

img_5512

IMG_5691

IMG_5827OPI New Orleans – Show us your tips!

I had higher expectations for this polish. On the pictures I had seen of it before it looked so pretty, but I don’t think Show us your tips! lived up to my expectations. I don’t have a polish like this periwinkle shimmer in my collection from before, so I’m still glad to have it and maybe I just have to give it some time to meet my expectations. The formula is pretty thin so I needed three coats with this polish.

Det här lacket hade jag jag lite högre förväntningar på. Bilderna jag har sett på det innan såg så fina ut, men jag tycker inte att Show us your tips! levde upp till förväntningarna på mina naglar. Jag har inget lack som liknar detta lavendelblåa skimmer sedan tidigare, så jag är ändå glad att jag har det i min samling och med lite tid så kanske det ändå kommer leva upp till mina förväntningar. Formulan är ganska tunn så jag behövde måla tre lager med detta lack.

img_5528

IMG_5707

IMG_5828OPI New Orleans – I’m sooo swamped!

Wow I’m sooo swamped! is so green, it almost looks toxic.  It’s easy to apply and you only need two coats to get full coverage. A cool green polish that I don’t have a dupe for in my stash.

Oj vad grönt I’m sooo swamped! är, det ser nästan giftigt ut! Det är lätt att måla med och två lager räcker för ett täckande resultat. Ett grymt grönt lack som jag inte har något liknande sedan tidigare.

img_5547

IMG_5710

IMG_5829OPI New Orleans – Take a right on bourbon

Take a right on bourbon is a light silver metallic polish, the formula is ok and you’re good with two coats. However OPI have made other metallic polishes with better formula than this one.

Take a right on bourbon är ett ljust silver metallic-lack, formulan är okej och två lager räcker. Dock finns det andra metalic-lack från OPI med bättre formula än detta.

IMG_5830

IMG_5831OPI New Orleans collection

And there we have them all. Do you have a favorite? Which polish do you just have to have?

Och här har vi alla lack. Har du någon favorit? Vilket av lacken bara måste du ha?

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: